23.12.2013
KRUS

KRUS informuje

Od 1 stycznia 2014 roku  zmienia się wysokość składki zdrowotnej  rolników prowadzących działy specjalne. Uzależniona jest ona bowiem od  kwoty  minimalnego wynagrodzenia ( od stycznia wynosi ona 1680 złotych) , która jest podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne.
Zadeklarowana podstawa wymiaru składki zdrowotnej rolników, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, odpowiada dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Od 1 stycznia 2014 roku najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wymienionych osób, stanowiąca 9 proc. kwoty 1680 zł najniższego wynagrodzenia za pracę w 2014 r., wyniesie zatem 151 zł (9% x 1680 zł).
- Z  dniem 31 stycznia 2014 roku upływa termin na złożenie przez rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzajach prowadzonej działalności i przewidywanego z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2014 roku. Na podstawie złożonych w Kasie dokumentów ustalona zostanie wysokość miesięcznej składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne osób zobowiązanych do ich opłacania w 2014 r. z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej – przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Żródło: KRUS


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.