11.06.2015
mączniak rzekomy sałaty

Mączniak rzekomy sałaty

Mączniak rzekomy nie odpuszcza sałacie – wykryto nową groźną rasę

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze Bremia (International Bremia Evaluation Board) dokonało oceny ras mączniaka znalezionych w 2014 roku i wcześniej. I stwierdziło, że w 2014 roku nastąpiło, po raz kolejny, nasilenie występowania mączniaka rzekomego. Oficjalnie za groźną uznano nową rasę, która oznaczono jako Bl:32.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze Bremia (International Bremia Evaluation Board) dokonało oceny ras mączniaka znalezionych w 2014 roku i wcześniej. I stwierdziło, że w 2014 roku nastąpiło, po raz kolejny, nasilenie występowania mączniaka rzekomego spowodowane nowymi rasami Bremia, ale wyłącznie na skale lokalną. Jednak IBEB określiło i zidentyfikowało jedną groźną globalnie rasę ? Bl: 32 (“Bl:” to oficjalny kod ras Bremia lactucae). Przypomnimy, że w roku 2013 Stowarzyszenie poinformowało o 3 groźnych rasach (Bl: 29, Bl: 30 oraz Bl: 31). Rada podkreśla znaczenie środków ochrony chemicznej oraz korzystania z odmian sałat odpornych w zapobieganiu rosprzestrzeniania nowych ras.
Bremia lactucae zwana mączniakiem rzekomym w sałacie jest genetycznie bardzo zmienna. Nawet w ramach jednej uprawy sałaty gruntowej można wyodrębnić jej kilka ras. W listopadzie 2014 roku odbyła się konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Badawczego Bremia. Specjaliści spotkali się w Paryżu w celu oceny i klasyfikacji nowych ras mączniaka rzekomego odnalezionych w Europie w roku 2014. Poinformowano, że łącznie omówiono 411 izolatów. Około 62 (16%) z wszystkich izolatów były określone i już wcześniej oficjalnie rozpoznane. Najczęściej stwierdzano rasę Bl: 29. Uznano, że rasa ta jest szeroko rozpowszechniona w całej Europie. Również często występowały rasy: Bl: 24, Bl: 30 oraz Bl:31.
Jak zwykle większość izolatów odkryta w 2014 r. nie miały większego znaczenia, albowiem szybko zanikały. Jednak dwa izolaty znane już z lat wcześniejszych przekazano do wnikliwej oceny, ponieważ znacznie się rozprzestrzeniały. Formalne badania rozpoczęto w listopadzie 2014 r. W kwietniu br. IBEB doszło jednak do wniosku, że jeden izolat, choć szeroko rozpowszechniony w całej Europie, nie stanowi zagrożenia.
Drugi izolat, z kodem Sextet 61-31-03-00, dał spójne wyniki i jest nominowany jako Bl: 32. W Polsce jeszcze nie ma doniesień o tej rasie. Bl: 32 znaleziono w ciągu ostatnich kilku lat we Francji, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii i Belgii. Ostatnio również rozprzestrzeniać się na Portugalii i Północnej Hiszpanii.
Rada zauważa, że kilka lokalnych izolatów, obok nominowanej rasy Bl: 32, powodują poważne problemy w niektórych regionach Europy.

Specjaliści podkreślają, że choć hodowcy sałaty oferują odmiany posiadające odporność na wyznaczoną nową rasę mączniaka nie jest to pełne zabezpieczenie przed chorobą. Odporność zapewnia producentowi podstawową ochronę.

R. Solarski na podstawie SNES-GEVES, Naktuinbouw


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.