18.03.2016
ogórek

Zdjęcie: Fotolia

Monisia F1 – nowy ogórek partenokarpiczny do uprawy w polu

Podążąjąc za trendem rosnącej uprawy ogórków partenokarpicznych w Polsce marka Seminis, jako lider w tym segmencie wprowadza nową odmianę do upraw polowych – Monisia F1.

Rośliny tej odmiany posiadają silny wigor, z umiar­kowaną tendencją do tworzenia i wzrostu pędów bocznych. Otwarty pokrój roślin umożliwia łatwe prowadzenie i zbiór owoców. Owoce są kształtne, wyrów­nane, cylindryczne, zachowujące dobrą proporcję między długością i średnicą, bardzo dobra jakość i trwałość po zbiorze.

Skórka ciemnozielona z jaśniejszym marmurkiem na wierzchołku, gruba bro­dawka. Monisia F1 daje wysoki plon wczesny i całkowity. Owoce stanowią doskonały produkt na świeży rynek oraz do przetwórstwa (kwaszenie, konserwowanie). Badania COBORU z 2015 r. potwierdzają doskonałą przydatność odmiany Monisia F1 do kwaszenia.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami w załączonej ulotce:

ulotka Monisia F1

Dlaczego warto uprawiać ogórki partenokarpiczne Seminis w gruncie?

Uprawiając odmiany ogórków partenokarpicznych w gruncie w porów­naniu do odmian ogórków o przewadze kwiatów żeńskich producenci zyskują:

  • wczesność plonowania - ogórki partenokarpiczne znacznie wcześniej wchodzą w owocowanie (Monisia F1 w porównaniu do standardów rynkowych była wcześniejsza o ok. 2 tyg.);
  • lepsze wyrównanie i jakość owoców - owoce odmian partenokar­picznych nie przerastają w takim tempie jak owoce odmian o prze­wadze kwiatów żeńskich (Monisia F1 w porównaniu do standardów rynkowych doskonale utrzymywała brodawkę oraz proporcje długości do średnicy 3,3-1 przez cały okres uprawowy);
  • dłuższe okno zbioru - odmiany ogórków partenokarpicznych hodowli Seminis cechują się wysoką tolerancją na niesprzyjające warunki pogo­dowe przez co znacznie dłużej plonują (Monisia F1 w porównaniu do standardów rynkowych plonowała przynajmniej trzy tygodnie dłużej);
  • wyższy plon - odmiany partenokarpiczne wiążą owoce z każdego kwia­tu, nie potrzebują zapylaczy, przez co dają wyższy plon (Monisia F1, w stosunku do standardów rynkowych wykazała w doświadczeniach plonowanie o 40 do 60% wyższe).

Notatka prasowa


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.