20.04.2018
young green garlic plants in a field at spring time, garlic sprouts, garlic plantation

Na chwasty w czosnku

Czosnek sadzony jesienią narażony jest wiosną na dużą konkurencję  ze strony chwastów. Jest to szczególnie duży kłopot w początkowym okresie wzrostu czosnku. Są jednak herbicydy, którymi można efektywnie  zwalczyć chwasty na plantacji tego warzywa.

W bieżącym sezonie do zwalczania chwastów na plantacjach czosnku, po wschodach można wykorzystać kilka preparatów. Warto pamiętać, że po wschodach, w fazie rozwojowej czosnku BBCH 11-12, tj. wówczas gdy roślina ma 1-2 liście można wykonać jednorazowy zabieg preparatami zawierające substancję czynną pendimetalina – dopuszczenie do stosowania w czosnku mają dwa preparaty na bazie pendimetalny – Stomp Aqua 455 CS oraz Pendigan 330 EC. Pierwszy z wymienionych herbicydów zaleca się używać w dawce 2,5 l/ha a drugi – 3-4 l/ha. Warto wiedzieć, że pendimetalina jest bardzo skuteczna na roczne chwasty w okresie kiełkowania i wchodów; jednoliścienne do fazy 1. lub do początku 2. liścia właściwego, dwuliścienne do 2. liści.

Ponadto po wschodach, w fazie rozwojowej czosnku BBCH 11-12 polecany jest prosulfokarb w postaci preparatu Boxer 800 EC. Rekomendowana dawka wynosi 3-4 l/ha. Herbicyd sprawdza się w walce z rocznymi chwastami, głównie dwuliściennymi przed wschodami i wcześnie po wschodach do 2-3 liści.

Emblem na chwasty dwuliścienne w czosnku

W bieżącym sezonie można także włączyć do  programu zwalczania chwastów dwuliściennych w czosnku substancję czynną bromoksynil w postaci herbicydu Emblem 20 WP. Można nim opryskiwać plantacje czosnku dwukrotnie w sezonie – metodą dawek dzielonych: pierwszy zabieg zaleca się wykonać w fazie 1-2 liści właściwych czosnku i wówczas należy użyć 0,5 kg/ha Emblemu 20 WP, natomiast drugi zabieg rekomendowany jest w terminie nie wcześniejszym niż po co najmniej 7-10 dniach od pierwszego zabiegu, ale do fazy BBCH 18, czyli 8 liści czosnku. Do drugiego zabiegu można użyć nawet 1 kg/ha preparatu. Rekomendowana dawka to 0,75-1 kg/ha.

Preparaty na chwasty jednoliścienne w czosnku

Na plantacjach, gdzie występują chwasty jednoliścienne w fazie od 1 do 9 liści właściwych czosnku można zastosować graminicyd Select Super 120 EE (0,8 l/ha – na roczne chwasty jednoliścienne od 2 liści właściwych do początku krzewienia, 2,0 l/ha przy potrzebie zwalczania perzu).

W fazie BBCH 11-14 przy wysokości roślin czosnku 5-10 cm do fazy BBCH 16, tj. 6 liści można wykorzystać preparaty Fusilade Forte 150 EC (0,6-1,6 l/ha a na perz 1,7 l/ha) lub Trivko (1-2 l/ha a na perz ? 2-3 l/ha).

Marcin Bartczak


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.