01.12.2012

Najmniejszy obszar pszenicy ozimej od 14 lat

W Szwecji odnotowano duży spadek powierzchni zasiewów pszenicy ozimej. Tej jesieni w sumie w całej Szwecji tylko 221 700 ha obsiano pszenicą ozimą. To 23 procent mniej niż ostatniej jesieni. Przedłużone okresy deszczu na koniec lata i wczesną jesienią uniemożliwiły przeprowadzenie planowanego siewu jesienią w wielu rejonach kraju. Tegoroczny obszar pszenicy ozimej jest najniższy od 1998 roku, kiedy jesień także była bardzo deszczowa.

W powiatach Sztokholm, Uppsala i Vasteras było możliwe obsianie tylko jednej trzeciej powierzchni przeznaczanej pod uprawę pszenicy ozimej. W powiatach Halland, Västra Götaland i Värmland około połowa pól planowanych pod tę uprawę zostało zasiane. Tylko w rejonach Skane i Blekinge jest więcej zasiewów pszenicy ozimej niż co roku.

Uprawy żyto i pszenżyta są na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. Na jesieni 2012 roku zasiano 24 900 ha żyta ozimego. Pszenżyto zajmuje 20 700 hektarów. Zwiększyła się natomiast powierzchnia zasiewów jęczmienia ozimego. Tegoroczny obszar, jaki zajmuje ten gatunek wynosi 12 500 ha. Ponadto w Szwecji obserwuje się znaczący wzrost powierzchni rzepaku ozimegodo 80 200 ha, co odpowiada wzrostowi o 29 procent w porównaniu z ubiegłym sezonem. W porównaniu ze średnią powierzchnia z 5 lat, to jest wzrost o 19 procent. Większość z rzepaku ozimego jest uprawiana w Skanii, gdzie warunki do siewu jesiennego były stosunkowo korzystne.

R. Solarski na podstawie www.jorgbrukseverket


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.