07.03.2013

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W trakcie 35 Posiedzenia Sejmu RP ( 6,7,8 marca ) w drugim czytaniu zostanie rozpatrzony poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Celem projektu jest doprecyzowanie i uszczegółowienie obecnych przepisów oraz usunięcie wątpliwości pojawiających się w orzecznictwie.
Nowe przepisy m.in. określają, że stroną w postępowaniu dotyczącym wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu może być wyłącznie wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wnioskodawcy proponują też, aby odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności i opłat związanych wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych były traktowane jako dochód budżetu województwa. Projekt porządkuje ponadto zasady windykacji zaległych i bieżących należności oraz opłat rocznych. Nowelizacja ma usprawnić procedurę uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów bez takich planów oraz przyspieszyć zmianę dotychczasowych planów, nieprzystających do obecnych warunków gospodarczo-inwestycyjnych. Projekt wpłynął do Sejmu 11 kwietnia 2012 r. z inicjatywy grupy posłów KP PSL.

Źródło: ppr.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.