22.10.2019
IMG_4406

Nowy wiroid stwierdzony na ziemniaku oraz pluskwiak porażający ok. 100 gatunków roślin
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w raporcie nr 12 z 18 października br. dotyczącym nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski wskazuje nowy patogen ziemniaka oraz pluskwiaka porażającego ok. 100 gatunków roślin, w tym warzywa i kukurydzę.

Chrysanthemum stunt viroid – nowy patogen ziemniaka?
Chrysanthemum stunt viroid jest wiroidem wywołującym karłowatość złocienia. Głównymi żywicielami patogena są chryzantemy, z zwłaszcza ich odmiany kwiatowe, w tym Dendranthema x grandiflorum (chryzantema wielkokwiatowa), D. morifolium, D. indicum (złocień ogrodowy), Chrysathemum prealta i Tanacetum partenium (złocień maruna). Ponadto do żywicieli zalicza się petunię ogrodową (Petunia x hybrida) i różne rośliny dziko rosnące. W krajach Unii Europejskiej patogen ten podlega obowiązkowi zwalczania na roślinach rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona. Wiroid ten został stwierdzony w Afryce (Egipt, RPA), Azji (Chiny, Indie, Japonia, Korea, Tajwan), Ameryce Północnej (Kanada, USA), Ameryce Południowej (Kolumbia, Brazylia), Australii, Nowej Zelandii oraz w niektórych krajach europejskich, w tym w Polsce.
Porażone złocienie kwitną wcześniej niż rośliny zdrowe oraz wytwarzają mniejszą liczbę kwiatów o zredukowanej wielkości niż w przypadku roślin zdrowych (nieporażonych), a kwiaty ponadto ulegają przebarwieniu.

W 2018 r. stwierdzono obecność Chrysanthemum stunt viroid na roślinach ziemniaka w Rosji (Niżnyj Nowgorod i jego okolice). Wiroid nie wywoływał żadnych objawów chorobowych na porażonych roślinach. Sekwencja DNA wiroidów wyizolowanych z roślin ziemniaka była w 100% zgodna z sekwencją uzyskaną dla japońskich szczepów Chrysanthemum stunt viroid. Na sztucznie inokulowanych roślinach złocienia izolat Chrysanthemum stunt viroid z ziemniaka wywoływał typowe objawy chorobowe, podczas gdy na sztucznie inokulowanych roślinach ziemniaka i pomidora nie obserwowano żadnych objawów porażenia. Nie ustalono źródła porażenia roślin ziemniaka. Prawdopodobnie możliwe jest przeniesienie wiroida wraz z porażonymi bulwami tej rośliny.
Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że Chrysanthemum stunt viroid jest w stanie rozwijać się na ziemniaku. Konieczne są jednak dalsze badania pozwalające ustalić, czy występuje on na tej roślinie poza Rosją oraz czy może przyczyniać się do powstawania na niej szkód gospodarczych.

Dalsze rozprzestrzenianie się Halymorpha halsy St”l w Europie
H. halys jest owadem, a konkretnie pluskwiakiem różnoskrzydłym z rodziny tarczówkowatych (Pentatomidae). W krajach Unii Europejskiej patogen ten nie podlega obowiązkowi zwalczania. Gatunek ten pochodzi z Azji (Chiny, Japonia, Korea Północna i Południowa, Tajwan), skąd został zawleczony do Ameryki Północnej (Kanada, USA). W ostatnich latach obserwuje się rozprzestrzenianie się tego gatunku w Europie i stwierdza się jego występowanie w kolejnych krajach. Zgodnie z najnowszą publikacją na ten temat (Claerebout i in., 2019) jak dotąd H. halys stwierdzono w Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Islandii, Macedonii Północnej, Niemczech, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Ukrainie, Węgrzech i we Włoszech.
H. halys jest polifagiem porażającym ok. 100 gatunków roślin, w tym: drzewa owocowe, drzewa i krzewy leśne i ozdobne oraz rośliny zielne, w tym warzywa i kukurydzę.
Osobniki H. halys odżywiają się sokami roślin, przy czym nimfy żerują na liściach, łodygach i owocach oraz kolbach kukurydzy, a osobniki dorosłe głównie na owocach. Na porażonych organach roślinnych pojawiają się niewielkie nekrotyczne plamki (średnicy ok. 3 mm) i bruzdy oraz brązowawe przebarwienia. Silnie porażone owoce są zdeformowane i nie nadają się do sprzedaży. Obserwuje się to przykładowo we Włoszech. Ponadto, gdy owady czują się zagrożone wytwarzają bardzo nieprzyjemną woń, która na długo może utrzymywać się w domach.
W przypadku przeniknięcia do Polski gatunek ten prawdopodobnie będzie mógł przyczyniać się do powstawania szkód o znaczeniu gospodarczym.

Źródło: PIORiN www.piorin.gov.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.