05.01.2012
KRUS

Nowy wymiar składki zdrowotnej dla rolników prowadzących działy specjalne

135 zł wynosi od 1 stycznia 2012 r. najniższa miesięczna składka zdrowotna dla rolników opłacających ją od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 192, poz. 1141), począwszy od 1 stycznia 2012 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Dla wymienionych rolników zadeklarowana podstawa wymiaru składki, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia wynoszącego od 1 stycznia 2012 r. 1.500 zł.

 W związku z tym, najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru, wynosi od 1 stycznia br. 135 zł (tj. 9% x 1500 zł = 135 zł).

 Uprzejmie przypominamy, że z dniem 31 stycznia br. upływa termin na złożenie w Kasie przez rolników prowadzących działy specjalne oświadczenia o rodzaju działalności w zakresie działów specjalnych i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub wysokości przewidzianego dochodu w 2012 roku. Na podstawie złożonych dokumentów rolnikom tym zostanie ustalona  wysokość miesięcznej składki zdrowotnej obowiązującej ich w 2012 roku.

 Źródło: krus.gov.pl 


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.