16.04.2018
69ee2e26-109c-4c28-a391-9d9f2b6df3fa

Od 3 czerwca walka z chwastami trudniejsza. Przypominamy, że nie będzie  linuronu

3 czerwca 2018 r. upływa termin ostatecznego zużycia zapasów środków ochrony roślin zawierających linuron jako substancję czynną. Po tym terminie w technologii produkcji m.in. bobu, grochu,  kukurydzy, marchwi, pietruszki, pasternaku, pora z siewu i rozsady, selerów – korzeniowego i naciowego oraz szparagów nie będzie możliwe niszczenie chwastów herbicydami na bazie linuronu.

W jednym z dokumentów dotyczących substancji czynnej linuron możemy przeczytać  – “linuron został sklasyfikowany jako substancja kategorii 1B działająca toksycznie na rozrodczość zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 ( 1 ). Narażenie mieszkańców w przypadku dzieci przekracza AOEL  (toksykologiczne wartości referencyjne) dla proponowanych zastosowań. Aby wykazać znikome narażenie ludzi na substancję w realistycznych proponowanych warunkach stosowania, narażenie nie może przekraczać AOEL, zatem wykluczone jest stosowanie linuronu w realistycznych proponowanych warunkach stosowania, w których narażenie ludzi na substancję byłoby znikome. Ponadto, zgodnie z innym wymogiem wykazania znikomego narażenia, pozostałości substancji czynnej nie mogą przekraczać wartości wzorcowej określonej zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ). Na podstawie dostępnych danych nie można określić najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla proponowanych zastosowań linuronu, jednak z dostępnych danych z badań pozostałości dla proponowanego zastosowania wynika, że należy oczekiwać wartości wzorcowej, a zatem warunek ten nie jest spełniony.

Ponadto linuron jest nie tylko klasyfikowany jako substancja kategorii 1B działająca toksycznie na rozrodczość, ale również jako substancja rakotwórcza kategorii 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym jest uznawany za substancję oddziaływującą na układ hormonalny (endokrynny) zgodnie z akapitem trzecim punktu 3.6.5 w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Ponadto z dostępnych dowodów naukowych wynika, że linuron zaburza funkcjonowanie układu hormonalnego, co może mieć niepożądane skutki dla organów wewnątrzwydzielniczych u ludzi i organizmów niebędących przedmiotem zwalczania”.

Wiele gatunków bez linuronu

Wymienione  wyżej kwestie sprawiły, że nie odnowiono zatwierdzenia substancji czynnej linuron. W praktyce oznacza to wycofanie z obrotu znacznej liczby herbicydów z tą substancją, która w naszym kraju w wielu gatunkach stanowiła bazę w strategii zwalczania chwatów ? np. w marchwi. Od 3 czerwca 2018 r. dotychczasowe uwzględnianie linuronu trzeba skorygować i np. Afalon Dyspersyjny  450 SC używany na plantacjach grochu,  kukurydzy, marchwi, pietruszki, pora z siewu i rozsady, selerów – korzeniowego i naciowego oraz szparagów trzeba zastąpić innym herbicydem. Preparat Aflex Super 450 SC używany na polach z grochem na nasiona czy marchwi wymienić należy na inny produkt. Producenci bobu, marchwi, pietruszki, pasternaku, selera ? korzeniowego i liściowego oraz szparaga wykorzystujący herbicyd Datura 500 SC, niestety też muszą zapomnieć o tym produkcie.  Los wyżej wymienionych herbicydów podzielą także: Harrier 295ZC (mieszanina substancji czynnej chlomazon i linuron), Iprodion 450 SC, Linurex 500 SC, Nuflon 450 SC. Z herbicydów zarejestrowanych w ramach handlu równoległego po 3 czerwca nie będzie można użyć: Dondola 450 SC, Linur 450 SC, Nightjar C 450 SC.

Marcin Bartczak

Zdjęcie: Marcin Sondej


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.