09.03.2013

Od kwietnia wejdzie w życie nowa umowa unijno-mołdawska

W dniu 5 marca 2013 r. ukazała się Nota informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. Tym samym umowa między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych podpisana w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r., wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. Przypomnijmy, iż na mocy tego porozumienia wyszczególnione w umowie produkty unijne będą miały chronione nazwy na rynku mołdawskim i na odwrót ? produkty mołdawskie będą chronione na unijnym rynku.

Źródło: FAMMU/FAPA


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.