11.12.2018
94

Ograniczenie uwiądu papryki. Recepta rozpisana w 3 punktach

1.wybierz tolerancyjną odmianę papryki. 2. przygotuj prawidłowo rozsadę papryki wykorzystując produkt A. 3. zastosuj do fertygacji roślin produkt B – to zalecenia firm Enza Zaden oraz Intermag pozwalające przeciwdziałać uwiądom papryki.

W minionym tygodniu firmy Enza Zaden oraz Intermag zorganizowały szkolenia dla producentów papryki. 4 grudnia w Klwowie (woj. mazowieckie) Bernard Zioło z firmy Enza Zaden podkreślał, że papryka w rejonie radomskim uprawiana jest od bardzo wielu lat, bardzo często w monokulturze.


Bernard Zioło z firmy Enza Zaden podczas spotkanie w Klwowie przedstawił dwie odmiany papryki z dużą tolerancią na uwiądy – Dragoney F1 oraz Banckers F1

Każda uprawa w monokulturze prowadzi do nagromadzenia chorób, w tym tych najbardziej uciążliwych, pochodzenia odglebowego. Niezależnie, który gatunek grzyba dominuje, dla producenta zawsze oznacza to duże straty plonu i dochodu – podkreślał Bernard Zioło. Analizując produkcję papryki globalnie należy zauważyć, że polska papryka bardzo dobrze aktualnie wpisuje się w rynek. W rejonie Almerii (południowo-wschodnia Hiszpania) papryka zbierana jest w innym okresie niż w Polsce – początek ich zbiorów zazębia się z końcem naszych zbiorów a w rejonie Murcji rośliny sadzi się od listopada do stycznia. Zbiory kończy się, ze względu na wysokie temperatury, na przełomie lipca-sierpnia. Z kolei Holendrzy produkują paprykę w szklarniach – to kosztowna produkcja – i oferują produkt premium, wysokiej jakości, ale stosownie wyceniony – dodawał doradca Enza Zaden.


Uczestnicy szkolenia w Klwowie z zainteresowaniem analizowali materiały przekazane przez firmy

W analizie zagrożeń dla polskiej produkcji papryki prelegent umieścił rozwijającą się uprawę tego warzywa za naszą wschodnią granicą. Kilkadziesiąt hektarów papryki w jednym rozłogu, to już nie rzadkość na Ukrainie – mówił Bernard Zioło.

Odmiany papryki tolerancyjne na uwiąd

Kontynuując podczas szkolenia zagadnienie ograniczenia uwiądów papryki przedstawiciel firmy Enza Zaden komunikował licznie zebranym producentom, że spółka corocznie testuje kilka nowych odmian papryki. W badaniach obserwujemy, że w tym samym tunelu, w sąsiednich rzędach, rośliny jednej odmiany są mocno porażone a inne zdecydowanie słabiej. Dlatego proponujemy inne podejście do ograniczenia szkodliwości chorób pochodzenia odglebowego – połączenie naturalnej odporności niektórych odmian z utrzymaniem różnorodności mikroflory glebowej – podkreślał Bernard Zioło. Z wielu odmian będących w ofercie Enza Zaden – np. Keyes F1, Sprinter F1, Devito F1, Velez F1, Blancina F1, Shakira F1 – mieszańcami, które w największym stopniu potwierdziły przydatność do uprawy w warunkach dużego zagrożenia chorobami są Dragoney F1 oraz Banckers F1. Przedstawiciel hodowcy informował, że Dragoney tworzy rośliny z silnym wigorem; radzi sobie na różnych stanowiskach. Równo wiąże owoce (ok. 250 g, o średnicy 90-100 mm, lekko wydłużone, zwykle czterokomorowe). W obserwacjach prowadzonych w tunelach w rejonie radomskim Dragoney wyróżnił się dobrą tolerancją na uwiądy powodowane przez Fusarium i Verticilium. W większości gospodarstw nie było żadnych wypadów – mówił Bernard Zioło.

Banckers natomiast w ostatnim sezonie, to odmiana najmniej porażana przez choroby odglebowe. Na stanowiskach, gdzie wcześniej producent miał 50% wypadów roślin Banckersa wypadło tylko kilka  – mówił Bernard Zioło. Odmiana polecana jest przez firmę do zbioru szczególnie na zielony owoc.

Biopreparaty z serii Bactim na więdnięcie papryki

Dr Marcin Oleszczak z firmy Intermag podkreślał, że więdnięcie roślin papryki w uprawie pod osłonami jest objawem mało specyficznym i może mieć wiele przyczyn, czasami trudnych do określenia w gospodarstwie. Objawy więdnięcia mogą towarzyszyć trzem jednostkom chorobowym do których zaliczyć można: choroby systemu korzeniowego, zgorzele podstawy pędu papryki oraz choroby atakujące wiązki przewodzące. Wspólna cechą sprawców tych chorób jest to, że skuteczne ich zwalczanie w okresie wegetacji roślin , gdy zaobserwujemy objawy chorobowe, jest praktycznie niemożliwe - mówił Marcin Oleszczak. Prawidłowe podejście do ograniczenia szkodliwości tych chorób powinno opierać się na profilaktyce, która powinna obejmować szereg działań – dodawał specjalista Intermagu.


Dr Marcin Oleszczak szczegółowo omówił korzyści płynące ze stosowania biopreparatów z oferty firmy Intermag w uprawie papryki

Poza wyborem tolerancyjnej odmiany ważny jest etap produkcji rozsady. Na spotkaniu w Klwowie uczulano, aby zachować zasady higieny i rekomendowano wykorzystać do produkcji rozsady pożyteczne mikroorganizmy. Do tego celu polecano preparat Bactim Radinet – biopreparat w formie proszku zawierający konsorcjum grzybów mikoryzowych, bakterii i grzybów ryzosferowych oraz promieniowców silnie stymulujących wzrost i rozwój roślin a ponadto zwiększających bioróżnorodność gleb i substratów. Preparat stosuje się w dawce 5 g na1-1,5 l wody na paletę rozsadową (ok. 20 szt. roślin). Badania Intermag wskazują, że korzyści po zastosowaniu Radinetu, to m.in. wolniejszy proces starzenia systemu korzeniowego, większa biomasa systemu korzeniowego, szybsze przyjmowanie się roślin na miejscu stałym a ograniczenie stresu tym powodowanego przekłada się na szybszy rozwój i owocowanie papryki - mówił Marcin Oleszczak.

W kolejnym, trzecim kroku przeciwdziałania wystąpieniu uwiądu papryki prelegent polecał, po przyjęciu się rozsady, zastosować biopreparat Bactim Fertimax. Jakie jest zadanie tego produktu? Otóż ogranicza on szkodliwe mikroorganizmy będące w glebie. Warto pamiętać, że Fertimax zawiera inokulum bakterii z rodzaju Bacillus i Pseudomonas oraz grzybów glebowych z rodzaju Trichoderma i Gliocladium. Szybkie zasiedlanie gleby oraz systemu korzeniowego przez mikroorganizmy zawarte w Bactim Fertimax ogranicza możliwości wystąpienia wielu chorób powodowanych przez patogeny glebowe - akcentował Marcin Oleszczak. Dawka biopreparatu Bactim Fertimax wynosi do 1,5 kg/ha  – po przyjęciu się rozsady poleca się stosować 1 kg/ha a następnie po 2-3 tygodniach poleca się wykonać kolejne zabiegi używając każdorazowo 125 g produktu/ha.

Z prawej system korzeniowy rośliny traktowanej biopreparatami z serii bactim a z lewej kontrola

Nowości Intermag na sezon 2019

Na zakończenie spotkania w Klwowie Jan Wcisło z firmy Intermag przedstawił nowości przedsiębiorstwa na sezon 2019. Uczestnicy szkolenia dużą uwagę zwrócili na nowe produkty oraz unowocześnia tych będących już w ofercie. Jan Wcisło scharakteryzował: Foton, Wapnovit Turbo, Optysil Eko, Aditens Max, Pesticlean oraz Bactim Radinet.

Marcin Bartczak

Jan Wcisło (z prawej) przedstawił w Klwowie nowości produktowe firmy Intermag


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.