08.06.2015
pory

Pokonać stres suszy

Anomalie pogodowe coraz częściej charakteryzują klimat panujący w Polsce. W ostatnich sezonach już na początku wegetacji roślin stwierdzano lokalnie występujące susze. Także w tym roku, z wielu rejonów kraju docierają sygnały o możliwości wystąpienia deficytu wody. Szczególnie zagrożone suszą są tereny, gdzie zimą nie było pokrywy śnieżnej lub była ona niewielka. Wystąpieniu suszy niewątpliwie sprzyjają także duże dobowe amplitudy temperatury powierza oraz silne wiatry notowane w wielu miejscach kraju.

Stres suszy jest jednym z wyjątkowo istotnych czynników, które bezpośrednio ograniczają zarówno ilość, jak i jakość plonu, a tym samym w znacznym stopniu redukują dochodowość uprawy. Przeciwdziałanie skutkom tego stresu ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rośliny, a w konsekwencji wydania dobrego plonu. Wychodząc naprzeciw tak istotnemu zagrożeniu produkcji roślinnej, jakim jest stres wywołany suszą specjaliści firmy INTERMAG opracowali formułę preparatu OPTYSIL. Produkt ten idealnie wpisuje się w Strategię Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin – STRESS CONTROL SYSTEM (SCS), której istotą są działania profilaktyczne, mające miejsce przed wystąpieniem warunków stresowych. Polegają one m. in. na: mechanicznym wzmocnieniu tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju organów roślinnych oraz aktywacji naturalnych systemów obronnych.

OPTYSIL , antystresant krzemowy o właściwościach biostymulujących chroni rośliny przed skutkami stresu suszy, zapewniając ich jak najlepszy rozwój. Produkt ten zmniejsza skutki stresu wodnego poprzez lepszy wzrost korzeni, mniejsze parowanie wody z roślin i większą wydajność fotosyntezy. Te wyjątkowe właściwości OPTYSIL zawdzięcza dużej zawartości aktywnego krzemu (200 g SiO2 w 1 l) o wysokiej trwałości formy płynnej. Najlepsze efekty stosowania produktu można uzyskać w sytuacji, zastosowania preparatu przed wystąpieniem na roślinach objawów więdnięcia. Zabiegi należy wykonywać co 7-10 dni, już od wczesnych stadiów rozwojowych roślin. Doświadczenia nad ograniczaniem stresu suszy przez preparat OPTYSIL prowadzone były we współpracy z Instytutem Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk. Wykazały one jednoznacznie, że rośliny pszenicy traktowane preparatem OPTYSIL dużo lepiej znosiły stres suszy, co przekładało się na zdecydowanie większą, ponieważ aż o 40% wyższą produkcję białek w porównaniu do roślin kontrolnych (rys). Badania wykazały również, że aktywny krzem wpływa korzystnie na pobieranie przez roślinę składników pokarmowych z gleby, intensyfikuje fotosyntezę w warunkach słabego światła, powoduje intensywniejszy wzrost masy korzeniowej, ogranicza stres rośliny wywołany zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą.

Zabiegi preparatem OPTYSIL można wykonywać w tych samych terminach co zabiegi fungicydowe. Należy pamiętać, że najlepsze efekty pozwala uzyskać, odpowiednio wcześnie wykonana aplikacja, która “przygotowuje” rośliny na nadchodzący stres.

W tym sezonie OPTYSIL powinien być stosowany od samego początku wegetacji w celu ograniczenia skutków pogłębiającej się suszy.

Rys. Zawartość białka w roślinach traktowanych preparatem OPTYSIL w warunkach suszy w porównaniu do kontroli (w warunkach suszy i w warunkach bezstresowych).

Materiały prasowe IntermagPoleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.