12.05.2015
IMG_0157

Polski eksport kapusty
Wolumen eksportu wszystkich tych warzyw kształtuje się średniorocznie na poziomie około 160,0 -170,0 tys. ton. W 2014 r. łączny wolumen eksportu warzyw kapustnych jednak przewyższył tę wielkość i wzrósł do ponad 180,8 tys. ton, a suma uzyskana z tytułu tego eksportu to 62,1 mln EUR.

Dla porównania rok wcześniej wielkości te wyniosły odpowiednio 165,6 tys. ton o wartości 58,4 mln EUR. Tym samym z roku na rok obserwujmy wzrost zainteresowania na zagranicznych rynkach polskimi warzywami kapustnymi, zwłaszcza ze strony rynków wschodnich. Niewątpliwie podobnie jak w latach wcześniejszych największy udział w eksporcie miała kapusta biała i czerwona oraz pozostałe warzywa kapustne jak kapusta włoska, pekińska oraz kalarepa.

W 2014 r. Polska wyeksportowała w sumie 75,5 tys. ton białej i czerwonej kapusty za sumę ponad 14,0 mln EUR  rok wcześniej eksport ten był o niecałe 30% niższy i wyniósł 52,4 tys. ton. Średnia cena eksportowa polskiej kapusty wyniosła w 2014 r. dokładnie 0,19 EUR/kg wobec 0,20 EUR rok wcześniej. Największe ilości polskiej kapusty trafiły w omawianym okresie na wschód – państwa WNP zakupiły jej aż 43,4 tys. ton wobec 19,6 tys. ton w poprzednim roku. Ponad 16,7 tys. ton polskiej kapusty zakupiła Rosja czyli dokładnie tyle samo co rok wcześniej, Białoruś za to zwiększyła swój import z ponad 2,0 tys. ton do obecnych 19,5 tys. ton. Poza tym do państw unijnych wysłaliśmy mniej – 29,1 tys. ton, a spośród państw unijnych najwięcej kapusty z Polski sprowadziły Czechy – ponad 12,0 tys. ton oraz Słowacja 8,5 tys. ton. Po raz pierwszy od lat polska kapusta powędrowała do Serbii – 2,5 tys. ton. Spadek wobec roku poprzedniego odnotował za to wolumen eksportu pozostałych warzyw kapustnych, czyli innych odmian kapusty jak na przykład kapusta włoska czy pekińska – w minionym roku wysłaliśmy ich dokładnie 72,6 tys. ton za sumę 28,5 mln EUR. Przed rokiem wielkości te wynosiły odpowiednio 85,4 tys. ton i 30,6 mln EUR. Redukcja eksportu wyniknęła z ograniczenia importu ze strony Rosji o 40%. Polskie dostawy trafiły na dwa rynki – unijny (łącznie ponad 22,8 tys. ton) w tym w szczególności do Czech ? 8,7 tys. ton oraz na Litwę i Słowację – po odpowiednio 5,0 tys. ton oraz na rynek wschodni – łącznie niecałe 49,3 tys. ton w tym do samej tylko Rosji prawie 31,0 tys. ton (52,0 tys. ton rok temu). Pozostała ilość trafiła na Białoruś – prawie 18,0 tys. ton.
Nieco więcej niż wyeksportowaliśmy natomiast kalafiorów i brokułów  30,3 tys. ton za sumę ponad 14,5 mln EUR. Najwięcej polskich produktów wysłano w minionym roku do Unii Europejskiej  niemal 26,0 tys. ton, przy czym ponad 9,6 tys. ton trafiło do Czech, a ponad 4,7 tys. ton na Słowację. Pozostała ilość kalafiorów i brokułów dostarczona została na rynki wschodnie w tym na rosyjski oraz białoruski po 1,5 tys. ton i ukraiński  1,2 tys. ton.
W 2014 r. eksport polskiej brukselki to jedynie 2,5 tys. ton wobec 2,2 tys. ton w 2013 r., a 100% tego warzywa wysłaliśmy do państw unijnych, w tym nieco ponad 1,8 tys. ton do Holandii i 0,5 tys. ton do Niemiec.
W 2014 r. zbiory kapusty w Polsce zamknęły się wolumenem 1149,0 tys. ton wobec 975,0 tys. ton rok wcześniej – wzrost produkcji o niecałe 18%. Zbiory kalafiorów były również korzystne  wzrost o ponad 17% do 227,0 tys. ton.

Źródło: Fammu/Fapa


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.