09.01.2017
pomidory malinowe produkowane w wełnie mineralnej

Pomidory malinowe produkowane w wełnie mineralnej

Pomidory malinowe – bogata oferta odmian

Pomidory o różowo-malinowym zabarwieniu zdobyły już uznanie konsumentów. Produkują go nie tylko ogrodnicy w naszym kraju, ale również Hiszpanie i Turcy. Firmy dostarczające nasiona producentom mają coraz bogatszą ofertę odmian malinowych o zróżnicowanym kształcie.

Wymagania klimatyczno-glebowe odmian malinowych są nieco wyższe od tych wybarwiających się na kolor czerwony. Ich rozsady (krępej, niewybiegniętej z mocnym systemem korzeniowym) nie poleca się stresować utrzymując do rozwoju pierwszego grona poza stałym podłożem. W czasie wzrostu wykazują (choć nie wszystkie) większe zapotrzebowanie na magnez. W okresie bardzo wysokich temperatur, latem wskazane są zabiegi dolistne saletrą magnezową w stężeniu 0,5% i siarczanem magnezu w stężeniu 0,4% z dodatkiem chelatu żelaza ( szczególnie odmian o generatywnym wzroście). Będzie to zabieg zabezpieczający również przed suchą zgnilizną wierzchołkową. Poza tym pozostawienie większej liczby liści na roślinie także ogranicza to zjawisko eliminujące owoce z obrotu handlowego. Zbioru owoców najlepiej dokonywać w fazie średniej dojrzałości. Na odciążonych roślinach szybciej będą dorastały kolejne, a zebrane owoce nie będą “rysowały” i pękały. Wiosną i jesienią należy niwelować drastyczne różnice temperatury powietrza przez ogrzewanie obiektów.


Pomidory malinowe uprawiane w gruncie

Oferta odmian pomidora malinowego
*Firma Alter Plant wprowadziła na rynek odmianę Pink Wave F1 hodowli Cora Seeds. Polecana jest do uprawy w tunelach foliowych. Owoce tej odmiany są kuliste, lekko żebrowane i delikatnie spłaszczone, mięsiste, smaczne z bardzo ładną szypułką o średniej masie 180-200 g. Ich trwałość i barwa są bardzo dobre. System korzeniowy rośliny jest dobrze rozbudowany, dlatego latem nie ma na niej negatywnych skutków wysokich temperatur.

*Bakker Brothers (dystrybutor Alseed) posiada w swojej ofercie Bakony F1. To wczesna odmiana polecana do uprawy przedłużanej. Owoce osiągają masę 250-300 g. Są mięsiste, trwałe, o ładnej malinowej barwie i doskonałym smaku. Nie mają tendencji do niewybarwiającej się piętki i do drobnienia.

*Firma HM. Clause w swojej ofercie posiada kilka odmian pomidorów o malinowej barwie owoców. Jedną z nich jest Aphen F1. Odmiana ta posiada duże (250-300-gramowe) owoce o bardzo dobrym smaku. Są trwałe i bardzo ładnie wybarwiają się. Roślina o dużej sile wzrostu. Ma dobrze rozbudowany system korzeniowy i jest łatwa do poprowadzenia. Może być uprawiana w przedłużonym cyklu. Wcześnie wchodzi w okres owocowania. Uprawiana na standardowej pożywce nie wykazuje objawów niedoboru składników. Polecana jest przez firmę do nasadzeń w tunelach i szklarniach.

Pomidory malinowe produkowane w tunelu foliowym (odmiana Aphen)

W ostatnim okresie do uprawy wprowadzone zostały dwie odmiany. Fenda F1 posiada owoce o masie 200-250 g. Smakowo są one najbardziej zbliżone do typowych, tradycyjnych pomidorów malinowych. To średniowczesna odmiana do uprawy w tradycyjnych podłożach. Honey Moon F1 jest kolejną nową propozycją firmy. Owoce o masie 250-300 g są okrągłe, lekko żebrowane i delikatnie spłaszczone. Blizna szypułkowa jest niewielka. Są trwałe i bardzo smaczne. Odmiana jest wczesna i plenna. Zaletą jej jest tolerancja na zarazę ziemniaka.
Bardzo ciekawie zapowiada się też Pink Beauty F1. W charakterystyce firma HM. Clause podaje średnią masę owoców 150-180 g. W uprawie jesiennej na 7-8 gron owoce osiągały masę 250?300 g. Są mięsiste, okrągłe, lekko spłaszczone, smaczne a co najważniejsze trwałe. Barwa intensywnie malinowa z połyskiem sprawia, że szybko mogą znaleźć nabywców. W trakcie uprawy nie wykazują skłonności do suchej zgnilizny wierzchołków owoców. Roślina o średnich międzywęźlach i przez cały okres uprawy zbalansowana we wzroście.

*Enza Zaden wprowadziła do obrotu odmianę Dimerosa F1. Lekko spłaszczony, błyszczący, barwy “mocnej” maliny, o dobrej trwałości pozbiorczej owoc osiąga masę 200-220 g. W gronie owoce są wyrównane. Roślina utrzymuje dobry wigor przez cały sezon, dobrze wiąże owoce także w okresach wysokich temperatur. Jej pokrój jest otwarty. System korzeniowy jest dobrze rozwinięty, co pozwala na uprawę tej odmiany nawet w starszych obiektach, na “zmęczonych” podłożach. Może być uprawiana na krótkie cykle wiosną i jesienią (6-8 gron) w obiektach ogrzewanych lub bez ogrzewania.

*Bogatą ofertę malinowych pomidorów posiada firma Hazera. Odmianę HTP  11 F1 o owocach dużych (ich średnia masa wynosi 250-300 g), mięsistych, równomiernie wybarwiających się i trwałych, które nie mają tendencji do pękania. Roślina zbalansowana o dobrym wigorze i ciągłym wzroście. System korzeniowy HTP  11 F1 jest dobrze rozbudowany. Mieszaniec polecany jest do uprawy na 6-8 gron. Jest odmianą średniowczesną o dobrym potencjale plonotwórczym.
Z kolei Framboo F1 wytwarza owoce o masie 200 g na pierwszych gronach, natomiast w trakcie uprawy ich wielkość ulega nieznacznemu obniżeniu do 180 g. Owoce są lekko spłaszczone, żebrowane, o dobrej trwałości. Nie mają tendencji do pękania i niewybarwiającej się piętki w trakcie uprawy latem. Roślina jest mocna, w początkowej fazie rozwoju z tendencją do nadmiernego, wegetatywnego wzrostu (zwłaszcza w uprawie w gruncie w tunelu foliowym). Utrzymanie prawidłowego balansu zapewni usuwanie jednego listka między gronami w wierzchołku wzrostu. Po obciążeniu owocami wzrost rośliny jest prawidłowy. Potencjał produkcyjny odmiany jest duży. W ogrzewanych tunelach foliowych może być uprawiana w cyklu wydłużonym na dowolną liczbę gron.
Kornabel F1 jest ciekawą odmianą o paprykowym kształcie. Owoce niezmiernie zróżnicowane na całej roślinie kształtu stożkowej papryki, posiadają fantastyczny smak malinowego pomidora, choć zabarwienie skórki jest pośredni pomiędzy czerwoną a różowo-malinową barwą. Z tego też względu uprawiana jest pod kątem zaopatrzenia rynku lokalnego. Jest to wczesna odmiana do nasadzeń od marca. Plonuje obficie. Dość łatwo zawiązuje owoce w zróżnicowanych warunkach uprawy.
Kwintella F1 o owocach 220-250 g polecana jest do uprawy w tunelach foliowych. Jej owoce są bardzo smaczne, kształtne o ładnej, malinowej barwie skórki, wyrównane w gronie. Nie są wrażliwe na suchą zgniliznę wierzchołków owoców i bez podatności na niewybarwiającą się piętkę. Posiadają dobrą trwałość pozbiorczą. Roślina jest łatwa w uprawie – o prawidłowym balansie i mocnym systemie korzeniowym. Mieszaniec wcześnie wchodzi w owocowanie. Rapanui F1 jest odmianą na przedłużony cykl uprawy. Wyhodowana z przeznaczeniem do szklarni, ale w wysokich tunelach rośnie również bardzo dobrze. Owoce o masie 160-200 g są bardzo dobrej jakości o głębokiej malinowej barwie, z połyskiem, pozbawione zielonej piętki, trwałe, dobrze znoszą transport. W gronach są wyrównane. Nie występuje na nich sucha zgnilizna wierzchołkowa. Bardzo dobra owoców pretenduje je do handlu w dużych sieciach i na eksport. Roślina o silnym wigorze i otwartym pokroju i niekończącym wzroście. Zaszczepiona na podkładce zwiększa masę owoców. Dobrze wiąże owoce. Polecana do nasadzeń już w lutym. W produkcji uzyskuje bardzo dobry balans wegetatywno-generatywny. V – 404 F1 została wyhodowana przez francuską firmę Vilmorin z przeznaczeniem do uprawy w tunelu foliowym. Owoce tej odmiany są mięsiste, smaczne o masie 200-220 g. Regulacja gron zapewnia zbiór wyrównanych, lekko żebrowanych, o dobrej trwałości, owoców. Tak jak większość uprawianych na 6-7 gron, może być sadzona wiosną i w cyklu jesiennym. Roślina o umiarkowanym wigorze i krótkich międzywęźlach.
VP-1 F1 to jedna z pierwszych odmian malinowych wprowadzona do uprawy na krótki cykl. Owoce o masie 250-300 g. Mięsiste, lekko żebrowane i bardzo smaczne. Wybarwiają się równomiernie, nie mają mikro spękań. Roślina o umiarkowanym wigorze i luźnym pokroju. Tempo wzrostu rośliny i dojrzewania owoców jest szybkie. Owoce z pierwszych gron osiągają masę znacznie powyżej średniej, natomiast górne grona osiągają mniejszą masę. Odmiana w krótkim czasie daje wysoki plon. Roślina dobrze reaguje na szczepienie na podkładkach silniej rosnących. Najlepiej sprawdza się w ogrzewanych tunelach foliowych z późniejszych terminów nasadzeń w okresie wiosennym lub na wczesną jesień.

6 grono pomidora  uprawianego na zbiór jesienią

VP – 2 F1 buduje nieznacznie mniejszy owoc niż poprzednia odmiana (240-270 g). Twarde, mięsiste lekko żebrowane owoce tej odmiany nie mają tendencji do pękania. Są wyrównane w gronie. Wigor rośliny jest umiarkowany, jej pokrój jest luźny. Praktyka pokazuje, że wzmocnienie systemu korzeniowego podkładką pozytywnie wpływa na wzrost rośliny i przyswajanie składników.

*Kanna F1 (Monsanto/De Ruiter Seeds) to odmiana o owocach trwałych, odpornych na spękania z ładną szypułką, które w uprawie osiągają średnią masę 160-180g. Nie mają tendencji do tworzenia niewybarwionej piętki czy mikrospękań. Roślina o dużej sile wzrostu, dobrze rośnie i zawiązuje owoce w trudnych warunkach uprawy. Na nadchodzący sezon Monsanto w ofercie nasion marki De Ruiter Seeds do uprawy w tunelach proponuje też nową odmianę Mei Shuai F1.Owoce tej odmiany dorastają do wagi 200-230 g i więcej, są trwałe i wyrównane, nie mają zielonej piętki i zachowują bardzo dobrą trwałość pozbiorczą. Cechą rozpoznawalną roślin jest silny wzrost i luźne międzywęźla. Roślina dobrze rośnie w różnych (nawet trudnych) warunkach uprawowych, jest łatwa do poprowadzenia, nie wykazuje objawów niedoboru składników. Łatwo zawiązuje owoce w gronach nawet w wysokich temperaturach. Bardzo szybko wchodzi w owocowanie. Jej potencjał produkcyjny jest wysoki.

*Gryphon F1 jest propozycją firmy Bayer/ marka Nunhems. Owoce tej odmiany osiągają masę 180?210 g. Są kuliste, lekko spłaszczone. Wybarwiają się równomiernie. Roślina zawiązuje w gronie 5-7 owoców. Istotną zaletą owoców jest ich trwałość pozbiorcza. Przez ogrodników ceniona w uprawie na jesień ze względu na jakość i trwałość owocu. Roślina o ciągłym wzroście luźnym pokroju, krótkim liściu I krótkich międzywęźlach. Uprawiana jest na ogół w dwu cyklach: wiosennym i jesiennym. Dobrze zawiązuje owoce nawet w trudnych warunkach (wysokie temperatury). Rośnie dobrze w różnorodnych podłożach, szybko regeneruje się po przejściu stresu.

*Firma Rijk Zwaan do tuneli foliowych oferuje odmianę Esmira F1. Owoce jej są okrągłe, lekko spłaszczone, kształtne, jak wszystkie omawiane odmiany o malinowej barwie, z połyskiem. Cechuje je także bardzo dobra trwałość i smak. Nie ma tendencji do niewybarwiającej się piętki i spękań. Roślina jest zwarta, kompaktowa o krótkich międzywęźlach. Ogrodnicy uprawiają tą odmianę tradycyjnie w gruncie lub na podłożu inertnym. Polecana na dwa nasadzenia a na roślinie na ogół jest 6-8 gron.

Zbiór pomidorów malinowych najlepiej dokonać w fazie średniej dojrzałości owoców

*Rol-Spec z Krakowa reprezentuje koreańska firmę Nong Woo Bio. W ofercie tej firmy są dwie odmiany o malinowej barwie owocu. Pink Heart F1 posiada duże owoce o masie 250-300 g. Są one okrągłe lub bardzo delikatnie żebrowane i bardzo smaczne. Roślina kompaktowa, o skróconych międzywęźlach. Zawiązuje w gronie 4-5 owoców. W uprawie najczęściej prowadzona jest na 5-7 gron. Nie wykazuje objawów niedoboru składników.
Pink Top F1 jest wcześniejszą odmiana o owocach 190-220 g. Owoce lekko karbowane a wśród wszystkich malinowych, najsmaczniejsze. Wybarwiając się mogą mieć piętkę, która w miarę zbliżania się do dojrzałości konsumpcyjnej, zanika. Roślina o ciągłym wzroście, luźna przejrzysta, zbalansowana we wzroście.

*Mambina F1 jest propozycją firmy Syngenta. Owoce osiągają masę 170-190 g. Okrągły, trwały owoc z okazałą szypułką to zalety tej odmiany. Roślina o stabilnym wzroście, otwartym pokroju i generatywnym balansie.
Z kolei średnia masa owocu odmiany Mamirio F1 wynosi 180-220 g. Lekko spłaszczone, żebrowane owoce są smaczne, aromatyczne o bardzo dobrej trwałości. Roślina o dobrym wigorze przez cały okres uprawy. Dobrze rośnie zaszczepiona na podkładce.

*Toma Seeds w swojej ofercie posiada odmianę Monterosa F1 (pochodząca z hodowli firmy Fito Semilais. Średnia masa mięsistego, lekko spłaszczonego, żebrowanego i smacznego owocu wynosi 180-200 g. Zbioru należy dokonywać przy pełnym wybarwieniu owoców. Wybarwiają się równomiernie, nie mają tendencji do zielonej piętki. Roślina o dobrym wigorze polecana do nasadzeń na różnorodnych podłożach. Może być poprowadzona na 10-12 gron. Zawiązuje owoce nawet w trudnych, stresowych warunkach.
Rosavita F1 to wielkoowocowa odmiana, której owoce osiągają wagę 200-250 g. Są żebrowane, smaczne, wybarwiają się równomiernie. Roślina polecana do uprawy na 6-7 gron z tendencją do wzrostu wegetatywnego w początkowej fazie produkcji. Utrzymanie prawidłowego balansu wymaga przerzedzania liści. Usuwanie jednego listka między gronami w wierzchołkowej części rośliny zapewni prawidłowy rozwój rośliny.

*Pink Rock F1 jest propozycją o malinowym zabarwieniu owoców tureckiej firmy Yuksel. Owoce są trwałe, bardzo smaczne o masie 220-250 g, nieregularnie żebrowane, nie mają tendencji do mikro spękań i niewybarwionej piętki. Roślina o średnim pokroju i częściowo ograniczonym wzroście. System korzeniowy jest dobrze rozwinięty. Polecana do uprawy na 6-7 gron, wcześnie wchodzi w okres owocowania.

Adela Maziarz

Krezam


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.