27.07.2011
Pomoc-dla-poszkodowanych-rolnikow

Minister Rolnictwa Marek Sawicki
Zdjęcie: archiwum Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pomoc dla poszkodowanych rolników

Minister Marek Sawicki poinformował 26 lipca br., że Rada Ministrów przyjęła program pomocy socjalnej dla rolników poszkodowanych w wyniku katastrof żywiołowych. Do strat powstałych wskutek huraganu dodano straty spowodowane nawalnym deszczem, a także przymrozkami.

Dotychczasowa pomoc wynosiła od 2-4 tys. zł, w zależności od wielkości gospodarstwa. Jednak w tym roku, ze względu na skalę zniszczeń, decyzją Rady Ministrów pomoc socjalna została podniesiona do 5 tys. zł na gospodarstwo, bez względu na jego wielkość  -  powiedział Marek Sawicki. Jednocześnie utrzymana została zasada minimum 30% strat, a także kwota 1050 zł strat w majątku trwałym, jako alternatywne warunki przyznawania pomocy.

Ta pomoc, to nie rozdawanie pieniędzy - podkreślił minister - chodzi nam o to, aby zasiłkiem socjalnym wesprzeć szczególnie te gospodarstwa, które w bieżącym sezonie produkcyjnym doznały znaczących szkód i nie będą mogły z własnej działalności uzyskać stałych przychodów, takich jakie miały dotychczas.

Na mocy dzisiejszej decyzji poszkodowani rolnicy będą mogli otrzymać jednorazowo 5 tys. zł, po spełnieniu warunków szczegółowo określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wśród których znajduje się konieczność oszacowania strat przez specjalnie do tego celu powołane przez wojewodów komisje. Szef resortu rolnictwa zapewnił, że tam gdzie w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z klęskami żywiołowymi, komisje takie podjęły już one stosowne działania.

Wypłata zasiłków to tylko jedna z form wsparcia przewidzianych w programie pomocowym dla rolników, producentów rolnych i rodzin rolniczych, przyjętym przez rząd. Poszkodowani producenci rolni będą mogli także skorzystać z innych form pomocy, na przykład z kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, a także wsparcia w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, finansowanego z PROW 2007-2013. Przewidziano również pomoc w formie odraczania terminu płatności składek do KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub części bieżących składek. Z kolei wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast będą mogli przyznać poszkodowanym ulgi w podatku rolnym za 2011 r.

 

Źródło: minrol.gov.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.