10.08.2019
0X7A0042

Pomóż cebuli chwycić dobrą jakość. Elite Onion Club

Uzyskanie cebuli wysokiej jakości wymaga od producentów wiele wysiłków i nakładów, ale ostatnie sezony pokazują, że budowanie jakości się opłaca.

Cebula jest uważana za jeden z najważniejszych gatunków warzyw w naszym kraju. W roku bieżącym ponownie wzrosło zainteresowanie jej uprawą – w 2018 zajmowała areał 24,8 tys. ha a w 2019 – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB szacuje, że cebula jest uprawiana na 26,5 tys. ha. Warzywo cieszy się dużym zainteresowaniem konsumentów krajowych (przeciętne roczne spożycie cebuli i jej przetworów w gospodarstwach domowych ogółem w 2018 r., wyniosło 5,16 kg na 1 osobę. Ma też bardzo duży potencjał eksportowy (155,6 tys. ton wyniósł eksport w 2018 r.). Mając na uwadze te czynniki należy podkreślić, że zwiększenie wydajności cebuli o wysokiej jakości jest ważnym celem produkcyjnym. Niestety uprawa tego warzywa w bieżący sezon jest niezwykle trudna. Warunki pogodowe nie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału gleby i roślin. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach-PIB podkreślał w swoim 8 komunikacie “Monitoringu Suszy Rolniczej 2019″, że niedobory wody odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Susza wystąpiła aż w 1866 gminach Polski (75,33 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 613. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 43,55% gruntów ornych. Niekorzystne warunki pogodowe w minionym i w tym sezonie miały i mają swój odzew w cenach warzyw. W pierwszym półroczu 2019 r. ceny wszystkich warzyw pochodzących z przechowania były znacznie wyższe niż w pierwszej połowie roku poprzedniego. Rekordowe były zwyżki cen skupu kapusty, cebuli, selerów, pietruszki i porów. W maju br. cena cebuli na rynku hurtowym przekroczyła 3,50 zł/kg a przypomnę, że rok wcześniej w tym czasie była wyceniona na ok. 1 zł/kg. Warto zatem w produkcji z przeznaczeniem na przechowywanie, ale nie tylko postawić na uzyskanie nie tylko wysokiego plonu, ale i budować jakość. Jakość na ogół odpłaca się.

Potas ważny dla cebuli

Na wielu plantacjach aktualnie cebule przyrastają coraz intensywniej. W tej fazie warto zadbać o odżywienie ich składnikami, które w tych trudnych warunkach pogodowych ułatwią im konstruować wielkość i jakość plonu. Pierwiastkiem, który według wielu wyników badań wpływa na zwiększenie plonowania cebuli jest potas. Potas ma kluczowe znaczenie w gospodarce energetycznej rośliny, translokacji i magazynowaniu asymilatów oraz utrzymaniu wody tkankowej. W wielu badaniach naukowych dowiedziono, że potas odgrywa kluczową rolę w jakości plonów. Jest niezbędny do translokacji cukrów i tworzenia węglowodanów. Przy niedoborze potasu obserwuje się, że cebule są miękkie z cienkimi łuskami. Dobre odżywienie roślin potasem zmniejsza ich “atrakcyjność” dla szkodników. Warto pamiętać, że z wyjątkiem azotu, potas jest pobierany przez cebulę w znacznie większych ilościach niż wszystkie inne składniki odżywcze.

Pobieranie potasu przez rośliny z roztworu glebowego jest regulowane przez kilka czynników, w tym strukturę gleby, wilgotność, pH, napowietrzanie i temperaturę, dlatego podczas wzrostu i rozwoju roślin podaż potasu w glebie rzadko jest wystarczająca do wsparcia kluczowych procesów, takich jak transport cukru z liści do cebul, aktywacja enzymów, synteza białek i zwiększanie komórek, które ostatecznie określają wydajność i jakość główki cebuli. Warto zwrócić uwagę, że dolistne stosowanie części dawki potasu może być prostym rozwiązaniem w celu przezwyciężenia jego niedostępności dla roślin. Wyżej podkreślono, że jednym z czynników limitujących pobieranie potasu jest wilgotność gleby. Ta w tym roku na wielu polach jest niedostateczna, co może obniżyć wykorzystanie potasu zawartego w glebie. Uzasadnione jest zatem jego dolistne dostarczenie roślinom. Bardzo dobrym nawozem do tego celu jest ADOB ProFit 4-12-38 + mikro (dawka 4 kg/ha). To wieloskładnikowy nawóz krystaliczny ze zwiększoną zawartością potasu i mikroelementami. Podkreślić należy, że nawóz jest doskonale rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. ADOB ProFit zawiera niezbędne dla roślin makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarka (S), magnez (Mg) oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe).

Cebula, u której jest nasilenie zasychania końcówek szczypioru może być niedokarmiona potasem i wapniem


Dobrze odżywiona potasem cebula – stan 29.07.19

Daj wapń dolistnie na jakość cebuli

Na ostatniej prostej w produkcji cebuli nie należy bagatelizować wapnia. Warto pamiętać, że wapń w roślinie występuje w różnych związkach chemicznych (np. pektyniany wapnia – w ścianach komórkowych, czy węglan wapnia – inkrustujący powierzchnię ścian komórkowych), przez co jego rola jest wielokierunkowa. Pierwiastek ten pozytywnie wpływa na strukturę komórek. Jeżeli w tkankach jest odpowiednia zawartość wapnia, zwiększa się wytrzymałość ścian komórkowych, a wskutek tego cebule są mniej podatne na obicia.

Komfortowe odżywienie cebuli wapniem pozytywnie wpływa na utrzymanie wysokiej jakość handlowej towaru

Rośliny są bardziej tolerancyjne na niekorzystne warunki pogodowe oraz na infekcje patogenów. W tym sezonie przyczyną powodującą zaburzenia w odżywienie wapniem może być wysoka temperatura i towarzysząca jej niska wilgotność względna powietrza. Wapń jest transportowany biernie w roślinie zgodnie z gradientem przepływu wody. Gdy transpiracja jest zatrzymana lub znacznie ograniczona nie ma transportu wapnia. Warto dożywić dolistnie cebulę wapnię, np. wysoce efektywnym nawozem ADOB Ca IDHA. Dlaczego? Otóż po to, aby zdolność przechowalnicza była jak najwyższa. Stosując nawóz ADOB Ca IDHA (rekomenduje się użycie 1 kg/ha), dzięki czynnikowi chelatującemu IDHA szybko uzyskuje się bardzo dobre dożywienie cebuli.

Miedź dolistnie = dobra jakość pozbiorcza i przechowalnicza cebuli

Poza potasem, wapniem warto też zwrócić uwagę na korzyści płynące z zastosowania w końcówce okresu produkcyjnego cebuli dolistnego dokarmiania roślin miedzią. Dlaczego miedź? Otóż dlatego, że miedź ma istotny wpływ na jakość pozbiorczą i przechowalniczą finalnego produktu. Doświadczenia naukowe wskazują, że przy niedożywieniu cebuli tym pierwiastkiem następuje zaburzenie w wykształcaniu się suchych łusek okrywowych – są one wówczas cienkie, nie wybarwiają się na charakterystyczny dla danej odmiany kolor. Jeżeli w minionych sezonach obserwowali Państwo, że Wasze cebule miały kruchą łuskę okrywową, słabo dolegała ona do główki i łatwo się od niej oddzielała, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że rośliny mogły być niedożywione miedzią.

Aby uniknąć takich sytuacji można wykonać zabieg dolistego dokarmiania roślin miedzią wykorzystując do tego celu specjalistyczny nawóz ADOB Cu IDHA (rekomenduje się użycie 1 kg/ha).

Poprawne żywienie miedzią pozytywnie wpływa na wytworzenie łuski okrywającej cebuli

Miedź dostarczona cebuli z nawozu ADOB Cu IDHA może zmniejszyć podatność główek na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru oraz poprawić trwałość podczas przechowywania – dobra łuska okrywająca, to mniejsze ubytki masy, ograniczone przesychanie i gnicie towaru.

Włodzimierz Prus

Kierownik ds. warzywnictwa
ADOB Sp. z o.o. Sp. k. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe

Tel. kom.: +48 609 481 878
wlodzimierz.prus@adob.com.plPoleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.