12.12.2016
Jeśli wysadzenie rozsady na pole ma nastąpić latem, gdy panują wysokie temperatury i jest niebezpieczeństwo wystąpienia suszy liście rozsady należy nieco przyciąć by nie były dłuższe niż 15-17 centymetrów.

Jeśli wysadzenie rozsady na pole ma nastąpić latem, gdy panują wysokie temperatury i jest niebezpieczeństwo wystąpienia suszy liście rozsady należy nieco przyciąć by nie były dłuższe niż 15-17 centymetrów

Pomyśl o rozsadzie pora

Biorąc pod uwagę wielkość rozsady pora najlepiej dobrać do produkcji tace 160- lub 260-komórkowe o objętości każdej komórki odpowiednio 25 lub 15 centymetrów sześciennych. Zaznaczyć należy, że produkcja rozsady pora w naszym kraju, zwłaszcza na najwcześniejsze terminy uprawy jest trudna ze względu na deficyt światła.

W warunkach klimatycznych Polski najlepszej jakości plon pora uzyskuje się produkując to warzywo z rozsady. W celu wyprodukowania rozsady potrzebnej do obsadzenia 1 hektara pola należy wysiać 1,2-1,5 kg nasion. Siew przeprowadza się od marca do maja w zależności od odmiany. Jeśli zbiór planowany jest późnym latem i jesienią nasiona należy wysiewać w marcu i kwietniu. Jeśli zbiór ma się odbywać wiosną następnego roku to nasiona należy wysiewać w maju a sadzenie rozsady do gruntu wykonać w lipcu. Nasiona wysiewa się do skrzynek lub wielodoniczek wypełnionych torfem lub ziemią. Siejąc pora do skrzynek nie zapewnimy wszystkim siewkom jednakowych warunków wzrostu. Wykonując siew nasion do wielodoniczek “daje się” każdej siewce taką samą ilość miejsca i jednakowe warunki wzrostu. Ze względu na precyzję siewu a tym samym możliwość uzyskania rozsady bardziej wyrównanej produkcja w tacach wielokomórkowych zwanych wielodoniczkami czy multiplatami jest najlepszą i najbardziej wskazaną metodą produkcji rozsady pora.

Dobrej jakości rozsada pora

Odpowiednio dobierz tacę wielokomórkową

Biorąc pod uwagę wielkość rozsady pora najlepiej dobrać do produkcji tace 160- lub 260-komórkowe o objętości każdej komórki odpowiednio 25 lub 15 centymetrów sześciennych. Im później w sezonie planuje się uprawę pora tym okres produkcji rozsady jest krótszy ze względu na wydłużający się dzień i zwiększającą się ilość światła. Tym samym wraz z opóźnianiem terminu siewu można do produkcji wykorzystać multiplaty o mniejszych komórkach. Podłożem, które ma najwięcej zalet a tym samym jest najczęściej stosowane jest substrat torfowy powstający na bazie torfu wysokiego. Jeżeli pochodzi od pewnego dostawcy nie trzeba wykonywać odkażania tego podłoża, ponieważ jest sterylne, charakteryzuje się dużą pojemnością wodną, jest lekkie i porowate. Po zastosowaniu nawożenia uzyskuje się podłoże o dużej pojemności sorpcyjnej gotowe do wysiewu nasion.

Taca rozsadowa przydatna do produkcji pora

O zdrowotności pora pomyśl już wysiewając nasiona

Podstawą ochrony rozsady przed patogenami jest wysiew nasion zaprawionych. Zaprawy nasienne zabezpieczają młode siewki przed zgorzelami wywoływanymi przez grzyby chorobotwórcze z rodzajów Pythium, Phytophthora, Fusarium, Alternaria, Botrytis czy Pseudomonas. Nasiona zaprawione zaprawą nasienną T 75 DS/WS umożliwiają ograniczenie presji sprawców chorób i zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania rozsady zdrowej. Czynnikami pomocnymi w utrzymaniu rozsady w dobrej kondycji zdrowotnej są także przestrzeganie higieny na każdym etapie produkcji oraz zapewnienie odpowiedniego klimatu młodym roślinom.

Podłoże do produkcji rozsady powinno być dobrze wymieszane aby było jednorodne w całej pryzmie

Reguluj temperaturę

Po wysiewie nasion pora należy utrzymywać temperaturę ok. 20 stopni. Następnie obniża się ją. Temperatura podczas wzrostu rozsady powinna być utrzymywana na poziomie 15-20 stopni. Istotne jest by przestrzegać zasady zróżnicowania temperatury powietrza w zależności od nasłonecznienia. W dni słoneczne temperatura powinna być o 3-4 stopnie wyższa niż w dni pochmurne ? pozwala to na uzyskanie silnej i krępej rozsady. Podobnie należy różnicować temperaturę w ciągu doby. Nocą temperatura powinna być o 4-5 stopni niższa niż w ciągu dnia. W ciągu ostatnich dwóch tygodni wzrostu rozsady temperaturę należy obniżyć do 12-15 stopni. Rozsadę należy regularnie i równomiernie podlewać. Ma to szczególne znaczenie w produkcji w wielodoniczkach przy małej objętości pojedynczych komórek, gdyż łatwo może dojść do przesuszenia bryły korzeniowej. Po 8-12 tygodniach rozsada o wysokości 15-20 cm wysokości nadaje się do wysadzenia na miejsce stałe. Jeśli wysadzenie rozsady na pole ma nastąpić latem, gdy panują wysokie temperatury i jest niebezpieczeństwo wystąpienia suszy liście rozsady należy nieco przyciąć by nie były dłuższe niż 15-17 centymetrów. W ten sposób ograniczona zostaje powierzchnia transpiracyjna liści. W niektórych gospodarstwach specjalistycznych praktykuje się także przycinanie liści roślin w okresie produkcji rozsady. Zabieg ten wykonuje się w celu wzmocnienia młodych roślin. Zaobserwowano, że przycinanie liści na etapie produkcji rozsady powoduje silniejszy rozwój systemu korzeniowego oraz części podliścieniowej.

Po wysiewie nasion pora należy utrzymywać temperaturę ok. 20 stopni

Dokarmianie roślin

Od fazy 1-2 liści właściwych trzeba rozpocząć dokarmianie rozsady nawozami wieloskładnikowymi zawierającymi również mikroskładniki, co zapewni dobrą jakość rozsady i prawidłowy rozwój roślin po posadzeniu na miejscu stałym. Istnieje prosta zależność mówiąca o tym, że częstotliwość dokarmiania rozsady zależy od wielkości pojedynczej doniczki. Im doniczka ? komórka w wielodoniczce mniejsza, tym dokarmianie należy powtórzyć częściej a stosowane dawki powinny być mniejsze. Nawożenie pogłówne stosuje się w stężeniu 0,3-0,5% w początkowym okresie wzrostu rozsady oraz w stężeniu 0,5-0,8% w końcowym okresie.

Konieczne hartowanie

Przed wysadzeniem rozsady w pole należy rośliny zahartować. Hartowanie trwa 7 – 10 dni i polega na ograniczeniu podlewania i wystawieniu rozsady spod osłon na zewnątrz. Rozsada zahartowana jest krępa, liście są grube, pokryte woskowatym nalotem. Rośliny po hartowaniu mają zwiększoną zawartość suchej masy, dzięki czemu są bardziej odporne na niskie temperatury.

W wysokich mrożarkach panują lepsze warunki do prawidłowego rozwoju roślin

Zamówić u specjalistów

Zauważyć należy, że produkcja rozsady pora w naszym kraju, zwłaszcza na najwcześniejsze terminy uprawy jest trudna ze względu na deficyt światła w okresie od listopada do połowy marca. Szacuje się, że we wskazanych miesiącach do mnożarki dociera światło o natężeniu 10-70 W na metr kwadratowy. A optymalny wzrost roślin zapewnia intensywność światła w zakresie od 60 do 200 W na metr kwadratowy. Aby rozsada rozwijała się poprawnie należy ją zatem doświetlać. Wysokie koszty tego zabiegu skłaniają do rozważenia zakupu rozsady w wyspecjalizowanych firmach. Sprowadzają one dobrej jakości rośliny z innych krajów, gdzie warunki pogodowe są korzystne do wzrostu roślin. Na polskim rynku działają też firmy, które posiadają nowoczesne obiekty, z energooszczędnymi instalacjami produkującymi mało ciepła a dużo światła (LED), co także umożliwia oferowanie wysokiej jakości towaru.

W profesjonalnych firmach do produkcji rozsady pora wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt

Dr inż. Adam Żurawicz


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.