13.04.2012

Porozumienie unijno-gruzińskie odnośnie chronionych oznaczeń geograficznych 

Zgodnie z Decyzją Rady z dnia 14 lutego 2012 roku nowa umowa pomiędzy Unią Europejską a Gruzją umożliwi wzajemną ochronę oznaczeń geograficznych obydwu stron oraz przyczyni się do zbliżenia przepisów krajów sąsiadujących z UE. Zarówno strona gruzińska jak i unijna zobowiązują się do ochrony nazw geograficznych – unijnych na terenie Gruzji i gruzińskich na terenie Unii Europejskiej oraz zgadzają się co do możliwości dodawania kolejnych, nowych oznaczeń geograficznych w celu dalszej ochrony. W przypadku produktów rolnych i środków spożywczych innych niż wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane Unii Europejskiej, które mają być chronione w Gruzji, do produktów chronionych należy zaliczyć wszystkie produkty wymienione w Załączniku III, w tym między innymi w przypadku produktów ogrodnictwa: 4 produkty pochodzące z Austrii, po 2 z Belgii, Holandii i Czech oraz 7 z Niemiec, po 33 z Grecji i Francji, 22 z Portugalii, 34 z Hiszpanii, aż 59 z Włoch i zaledwie 1 z Finlandii.

Źródło: FAMMU/FAPA


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.