25.05.2015
Kwitnąca wiechlina roczna efekt źle uprawionej ziemi przed siewem oraz braku przedwschodowego zastosowania glifosatu  Zdjęcie: M. Srebro

Kwitnąca wiechlina roczna efekt źle uprawionej ziemi przed siewem oraz braku przedwschodowego zastosowania glifosatu
Zdjęcie: M. Srebro

Powschodowe zwalczanie chwastów jednoliściennych w marchwi

Na plantacji marchwi z roślinami konkurować o wodę oraz składniki pokarmowe mogą chwasty jednoliścienne. Dopuszczone są jednak do stosowania w uprawie tego gatunku graminicydy, które mogą skutecznie ograniczyć ich występowanie.

Graminicydy czyli typowe środki do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie marchwi można stosować jedynie powschodowo od fazy 2 liści właściwych. Największym problemem na plantacjach marchwi niewątpliwie jest perz właściwy. Od fazy rozwojowej tego chwastu zależy wybór odpowiedniego herbicydu. Warto pamiętać, że perz w fazie 3-6 liści można zwalczać preparatem Agil 100 EC lub Agil S-100 EC w dawce 1,25-1,5 l/ha, w fazie 4-6 liści zaleca się użycie preparatów Select Super 120 EC lub Targa Super 05 EC w dawce  2 l/ha, a jeśli spóźnimy oprysk to w fazie 4-10 liści pozostaje nam do wyboru Fusilade Forte 150 EC w dawce 2-2,5 l/ha lub Pantera 040 EC 1,75-2 l/ha. Taka dawka środka w zupełności wystarczy żeby pozbyć się innych chwastów jednoliściennych występujących na plantacji. Jeśli jednak pole jest wolne od perzu właściwego można zastosować wszystkie z wymienionych wyżej herbicydów, jednak w znacznie obniżonych dawkach. Agil 100 EC, Agil S-100 EC 0,6-0,8 l/ha, Fusilade Forte 150 EC, Targa Super 05 EC 0,75-1 l/ha, Pantera 040 EC 0,8-1,5 l, a także Select Super 120 EC w ilości 0,8 l/ha.  Ponadto można stosować środki Pilot 10 EC oraz Targa Super 10 EC w dawce 0,4-0,5 l/ha. Preparaty te najskuteczniej działają do końca fazy krzewienia traw. Chwasty dwuliścienne można zwalczać herbicydami 7 dni przed lub 7 dni po zabiegu graminicydami.

Małgorzata Srebro


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.