16.11.2018
2m

Poznaj nowe malinowe. Dobrą odmianę wybierzesz, więcej owoców zbierzesz!

Przejawem postępu hodowlanego w przypadku roślin warzywnych jest rejestracja nowych odmian w poszczególnych gatunkach. W przypadku pomidora malinowego zmiany na lepsze są szczególnie widoczne, np. dzięki odmianom Kwintella F1 czy HA 3626 F1 (Manistella F1).

Pomidor, to wiodąca roślina uprawna na świecie. W Polsce pod osłonami zajmuje powierzchnię ponad 2000 ha. Produkcja tego warzywa w naszym kraju w ostatnich latach jest dość stabilna i wynosi ok. 600 tys. t., przy czym duży udział w zbiorach ma pomidor malinowy. W ostatnich latach rysowała się wyraźna tendencja wzrostowa dla jego produkcji. Realizacja coraz wyżej stawianych celów produkcyjnych byłaby niemożliwa bez dopływu nowych odmian. Aktywność firmy Hazera w obszarze hodowli odmian pomidora malinowego nie jest niczym nowym. Dzięki swojemu mieszańcowi VP1 F1, który był jedną z pierwszych odmian malinowych wprowadzonych do uprawy na krótki cykl, firma od kilku lat jest w czołówce tego segmentu. W najważniejszych dla rolnictwa i ogrodnictwa obszarach ma zlokalizowane 4 ośrodki badawczo-rozwojowe i 8 stacji hodowlanych, co pozwala na wprowadzanie nowych odmian dostosowanych do lokalnych warunków uprawy i potrzeb producentów. Program hodowli pomidora malinowego z przeznaczeniem na rynki europejskie ukierunkowany jest na wiele czynników. W restrykcyjnym badaniu wartości nowych mieszańców bierze się pod uwagę m.in. plon, jego jakość, zdrowotność roślin, tolerancję na stres czy trwałość pozbiorczą.
Duża liczba nowych odmian o znacznym zróżnicowaniu cech daje szerokie możliwości doboru m.in. do wymagań odbiorcy, obiektu produkcyjnego czy stosowanej technologii produkcji. Katalogowe opisy poszczególnych kreacji nie zawsze pozwalają na trafne dokonanie oceny przydatności do danego gospodarstwa. Cenne są opinie czerpane od innych producentów. Podkreślić trzeba jednak fakt, że każda odmiana nim zostanie dopuszczona na krajowym rynku przechodzi kilkuletnie testy wdrożeniowe, które są odpowiedzią czy spełnia ona wysokie wymagania m.in. konsumentów, co przekłada się na część oczekiwań, jakie rolnik ma wobec odmiany.

Małgorzata i Wiesław Koreccy z Rzeczycy w powiecie tomaszowskim (woj. łódzkie) są właścicielami gospodarstwa, w którym od wielu lat uprawiane są pomidory malinowe w nieogrzewanych tunelach foliowych. Owoce sprzedawane są do sklepów, hurtowni i na giełdach hurtowych. Priorytetem w produkcji jest wysoki plon i jakość oraz dostarczanie konsumentom owoców o wysokich walorach smakowych.


Wiesław Korecki z Rzeczycy specjalizuje się w produkcji pomidora malinowego

- Odmiany pomidora malinowego staramy się tak dobierać, aby owoce które wytworzymy w gospodarstwie pomyślnie konkurowały z innymi oferowanymi na rynku pomidorami – wyjaśnia producent. Nasi kontrahenci oczekują stabilnych dostaw oraz jakości zarówno latem, jak i jesienią - dodawał Wiesław Korecki. Produkcja “malinówki” w gospodarstwie prowadzona jest w 10 tunelach foliowych (każdy wielkości 8 x 30 m). Konstrukcja obiektu nie jest zbyt wysoka (mikroklimat panujący w obiekcie szybko zmienia się przy zmianie warunków pogodowych na zewnątrz tunelu), co dodatkowo rzutuje na wybór odmiany, która jak najmniej negatywnie reaguje na niekorzystne warunki pogodowe. Ten czynnik w sezonie 2018 – z dużą liczbą dni upalnych – nabrał jeszcze większego znaczenia. Przypomnijmy, w lipcu różnice pomiędzy temperaturą średnią miesięczną a średnią z wielolecia wynosiły od +1,4 – +1,6°C w Krośnie, Lesku i Nowym Sączu do +3,3°C w Warszawie. Przeciętnie w Polsce odchylenie to wynosiło ok. +2,5°C. Również pierwsze dwie dekady sierpnia były zdecydowanie cieplejsze od normy. Szczególnie początek (do 9 sierpnia włącznie) cechował się upalnymi temperaturami w ciągu dnia (powyżej 30°C) i bardzo ciepłymi nocami. W efekcie odchylenie od normy w pierwszej dekadzie tego miesiąca wynosiło np. na zachodzie kraju nawet ponad +5,0°C – podawał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.


Produkcja pomidora malinowego w gospodarstwie Małgorzaty i Wiesława Koreckich – odmiana
HA 3626 F1

Dotychczas w gospodarstwie Małgorzaty i Wiesława Koreckich duży udział w uprawie miała odmiana VP1 F1. Jej owoce mają masę 250-300 g. Są mięsiste, lekko żebrowane i bardzo smaczne. Wybarwiają się równomiernie, nie mają mikro spękań. Rośliny w Rzeczyckich warunkach glebowo-klimatycznych miały umiarkowany wigor i luźny pokroju. Tempo dojrzewania owoców producent określa jako szybkie. W minionych sezonach owoce z pierwszych gron osiągały w gospodarstwie masę znacznie powyżej średniej, natomiast górne grona były nieco mniejsze. Warto pamiętać, że odmiana VP1 F1 w krótkim czasie daje wysoki plon. Najlepiej sprawdza się z późniejszych terminów nasadzeń w okresie wiosennym lub na wczesną jesień. – Bardzo chwalę sobie tę odmianę, ale odkąd “spróbowałem” mieszańców Kwintella F1 oraz HA 3626 F1 wiem, że w kolejnym sezonie to one będą produkowane w moim gospodarstwie. Kwintella to odmiana bez zielonej piętki, niewrażliwa na występowanie suchej zgnilizny wierzchołków owoców. Dzięki przedłużonej trwałości pozbiorczej możliwy jest transport owoców bez obawy o utratę ich jakości. Dużym plusem tej odmiany jest też to, że jeżeli cena spada owoce można przetrzymać na roślinie – podkreśla Wiesław Korecki.


Kwintella F1 tworzy bardzo wyrównane owoce w gronach

HA 3626 F1 – ‘malinówka’ łatwa w uprawie
Z kolei średniowczesna odmiana HA 3626 F1 w 2017 oraz 2018 r. pokazała, że jest bardzo łatwa w uprawie – nie wykazuje takiej wrażliwości na niedobory magnezu jak niektóre standardy, a przy tym wytworzyła plon porównywalny do plonu pomidora czerwonego wielkoowocowego. Rośliny posadzone po 25 kwietnia miały silny wigor i tworzyły regularne grona, nie traciły wigoru nawet przy dużym obciążeniu. Hodowca podaje, że HA 3626 F1 tworzy owoce równej wielkości, co ogranicza ich sortowanie podczas zbioru. Owoc jest smaczny, spłaszczony, żebrowany z piękną szypułką, równomiernie wybarwiony i trwały.


Owoce HA 3626 F1

W Rzeczycy owoce miały bardzo często powyżej 300 g, choć hodowca podaje masę 250-300 g. Warto pamiętać, że HA 3626 F1 rekomendowana jest do uprawy na krótkie oraz przedłużone cykle (8-12 gron); jej dużą zaletą są genetyczne odporności na patogeny: HR: ToMV, Fol 1,2, Vd, Ff5, IR: TSWV, TYLCV, Mi, Mj, S. Na szczególną uwagę zasługuje odporność na często występującą brunatną plamistość liści powodowaną przez Cladosporium fulvum (oznaczenie Ff).


Pomidory malinowe HA 3626 F1 uzyskały bardzo dobre oceny jakościowe – za wybarwienie owoców, smak

Produkuję pomidora malinowego Kwintella
Krzysztof Dziki z Mroczkowic w powiecie rawskim (woj. łódzkie) uprawia pomidory malinowe w kilkudziesięciu tunelach foliowych – starszej i nowszej generacji. W roku 2018 w różnych terminach produkowano w gospodarstwie owoce odmian VP1 F1 oraz Kwintella F1. – Na przyszły sezon do wszystkich tuneli zamawiam odmiany Kwintella – mówił w rozmowie z nami Pan Krzysztof. Wygląd, smak, trwałość. Piękna! Pozwala uzyskać plon wyższy w porównaniu z innymi odmianami. W gonie owoce wyrównane. VP1 niekiedy zrzuca u nas owoce na wyższych gronach, jak jest upał a z Kwintellą nie ma tego problemu - podkreślał Krzysztof Dziki. Warto pamiętać, że Kwintella F1 to nowa, wczesna odmiana pomidora malinowego o ciągłym wzroście. Wyróżnia się doskonałym wiązaniem owoców i wyrównaniem w gronach. Roślinę wyróżnia silny wigor i otwarty pokrój. Jest łatwa w uprawie. Owoce lekko żebrowane, spłaszczone, o masie 220-250g, odznaczają się doskonałym smakiem i dobrą jakością.


W sezonie 2019 Kwintella F1 w gospodarstwie Krzysztofa Dzikiego będzie uprawiana w kilkudziesięciu tunelach foliowych


Warto pamiętać, że Kwintella F1 wyróżnia się wysoką jakością owoców

Z agrotechniki produkcji pomidora malinowego u Koreckiego
Rozsada wyprodukowana była w doniczce o średnicy 9 cm. 17 marca 2018 r. wysiano nasiona odmian VP1 F1, Kwintella F1 oraz HA 3626 F1. Podczas produkcji rozsady rośliny dokarmiano nawozem wieloskładnikowym z przewagą fosforu – zabieg wykonywany jest na ok. 7 dni przed sadzeniem roślin na miejsce stałe. Stanowisko/tunel pod nasadzenia pomidora przygotowywany jest do uprawy z wyprzedzeniem. Na ok. 3 tygodnie przed sadzeniem rozsady dostarczono do gleby potrzebne składniki pokarmowe (na podstawie analizy gleby). W sezonie 2018 do uzupełnienia składników pod kątem potrzeb pomidora użyto kilku nawozów, m.in. YaraMila Complex (25 kg/tunel), siarczan potasu (10 kg/tunel), siarczan magnezu (6 kg/tunel). Do pierwszego nawożenie azotem wykorzystuje się saletrzak (8 kg/tunel). Tydzień po posadzeniu poprzez linie nawadniające aplikowany był Resistim (200 ml/ 1000 l wody).

W trakcje wegetacji rośliny żywione były poprzez fertygację – w pierwszych dwóch tygodniach po posadzeniu roślin używano nawozu o zrównoważonym składzie NPK 20-20-20 (70 dkg + 30 dkg siarczaniu magnezu + 40 dkg saletry wapniowej/ 1000 l wody) – około 3 razy. Następnie – jak zawiązywało się drugie grono stosowano Rosasol 9-14-38 (1 kg/1000 l + 30 dkg siarczaniu magnezu + 40 dkg saletry wapniowej) – co drugi dzień .W okresie dojrzewania owoców używano Rosalol 8-17-41 (1 kg/1000 l +40 dkg siarczaniu magnezu + saletra wapniowa – 70 dkg).

Hazera


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.