02.04.2012
komisji_finansw_publicznych

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych popiera wniosek KRIR

W dniu 27 marca br. Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Pan Dariusz Rosati odniósł się pozytywnie do wniosku Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 14 marca br. w sprawie zwiększenia limitu środków na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla sektora rolno – spożywczego, po uprzednim złożeniu przez resorty: finansów i rolnictwa, wniosku stwierdzającego potrzebę zwiększenia środków w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 14 marca 2012 r., w związku z przedstawioną w dniu 1 marca br. na Posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacją dotyczącą zaplanowanych środków na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych na 2012 r. w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ustawie budżetowej na 2012 r. oraz przebiegu preferencyjnej akcji kredytowej, będącą wynikiem wniosków rolników oraz pisma Prezesa Związku Banków Polskich, Zarząd KRIR zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Pana Dariusza Rosatiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie specjalnej rezerwy z przeznaczeniem dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych w sytuacji, gdy Minister Finansów (do którego również zostało skierowane pismo w tej sprawie) poprze wniosek KRIR i zawnioskuje o jej utworzenie.

Z przedstawionej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji wynika, że limit kredytów preferencyjnych na rok 2012, po uwzględnieniu zobowiązań z lat poprzednich, został wyczerpany (pozostało ok. 10 mln zł).

Potrzeby inwestycyjne rolników nadal są bardzo duże, zmienia to nie tylko polską wieś, ale i gospodarkę polską. Kredyty preferencyjne pozwalają rolnikom na zakup ziemi, nie tylko z Zasobu Własności Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, które zasilą budżet państwa w postaci wpłat  środków finansowych ze sprzedaży przez ANR ziemi z Zasobu Własności Nieruchomości Rolnych SP. Umożliwi to ANR wywiązanie się z planów wykonania dochodów budżetu państwa. Kwota przyznanych 70 mln zł dopłat do oprocentowania kredytów pozwoli na zakup ok. 100 tys. ha ziemi za kwotę blisko 2mld zł, które zostaną odprowadzone przez ANR do budżetu państwa. Dopłata do zakupu maszyn rolniczych wyzwala moce produkcyjne przemysłu produkującego maszyny rolnicze, tworzy dodatkowe miejsca pracy i przynosi dochody do budżetu państwa w postaci podatku od towarów i usług oraz wynikających z CIT i PIT.

Ponadto, kończy się okres programowania PROW 2007-2013, a na działanie “Modernizacja gospodarstw rolnych” został zakończony nabór, który nie pokrył potrzeb wszystkich chętnych rolników. Dlatego też,  rolnicy mając pełną świadomość, że jest to odpowiedni, jedyny pewny czas na możliwość skorzystania z doinwestowania swoich gospodarstw (zakup maszyn i inne inwestycje w gospodarstwie) z kredytu na preferencyjnych warunkach.
3 grudnia poprzedniego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która w związku ze zgodą Komisji Europejskiej na udzielenie kredytów preferencyjnych na zakup ziemi do roku 2013 - budziła w rolnikach wiele nadziei na powiększenie gospodarstw rolnych. Także świadomość rolników, że do roku 2016 ziemi polskiej nie mogą nabywać cudzoziemcy, wzmogła zapotrzebowanie rolników na kredyty preferencyjne, związane z zakupem ziemi.

Źródło: krir.pl

 


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.