25.05.2017
obredlanie i bronowanie redlin przed wschodami to skuteczna metoda walki z chwastami

Obredlanie i bronowanie redlin przed wschodami to skuteczna metoda walki z chwastami

Przypilnuj swoje ziemniaki

Ziemniak jest, wbrew pozorom, rośliną bardzo delikatną i wrażliwą na niewłaściwą pielęgnację. Każdy błąd w uprawie skutkować będzie zmniejszeniem wielkości i jakości uzyskanego plonu. Dlatego też warto od początku sezonu mieć na uwadze podstawowe zasady pielęgnacji, które podobnie jak kwalifikowany materiał nasadzeniowy, są czynnikiem decydującym o zdrowotności roślin i wielkości wytworzonych bulw.

Nie da się ukryć, że duże znaczenie w zdrowotności uprawy mają sadzeniaki, które powinny być m.in. wolne od chorób. Kształt i zabarwienie miąższu powinno być charakterystyczne dla danej odmiany. Od posadzenia ziemniaka do jego wschodów oraz w pierwszych tygodniach wzrostu, najważniejszym elementem uprawy jest skuteczne zwalczanie zachwaszczenia. Niszczeniu chwastów sprzyja właściwe kształtowanie redlin, które ma również korzystny wpływ na panujące warunki wodno-powietrzne w glebie. Pierwsze wschody chwastów zahamować można poprzez podsypywanie i bronowanie redlin, jednak kolejne wymagają zastosowania chemicznej ochrony roślin. Stosowanie środków chwastobójczych podzielić można na zabiegi stosowane przed wschodami ziemniaków oraz te przeprowadzane po wschodach. W przypadku tych pierwszych, ryzyko uszkodzenia roślin jest znacznie mniejsze niż w wyniku stosowania herbicydów po wschodach. Herbicydy stosowane w nieodpowiednim terminie lub w zbyt wysokiej dawce mogą uszkodzić młode rośliny ziemniaka, wpływając negatywnie na ich dalszy rozwój i plonowanie. Skutki wpływu herbicydu na rośliny można zauważyć bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilku dni od wykonania oprysku. Środków przeznaczonych do zwalczania chwastów w uprawach ziemniaka jest bardzo dużo. Obecnie rejestrację posiada 99 herbicydów. Z pełną listą środków zapoznać się można na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki temu można z łatwością dobrać środek, który zakresem stosowania obejmie jak najwięcej gatunków chwastów występujących na danym polu, zarówno jedno- jak i dwuliściennych.

Plantacja ziemniaków bardzo wczesnych 22 maja br

Plantacja, na której nie stosowano herbicydów przedwschodowo

Kolejnym ważnym etapem w pielęgnacji ziemniaka jest okres od wydłużania się pędów do zwarcia międzyrzędzi. Kiedy liście roślin z sąsiadujących rzędów zetkną się tworząc zwarty szpaler rozwój chwastów ulega znacznemu zwolnieniu. W tym czasie szczególny nacisk należy położyć na ochronę przed organizmami chorobotwórczymi. W pierwszej kolejności eliminujemy ryzyko wystąpienia stonki ziemniaczanej. Ziemniak jest narażony również na wiele chorób, których sprawcami są grzyby lub organizmy grzybopodobne, wśród nich m.in. na zarazę ziemniaka, alternariozę, ryzoktoniozę i suchą zgniliznę bulw. Z ochroną roślin przed chorobami nie należy czekać na wystąpienie pierwszych objawów porażenia, ponieważ zbyt późno podjęte działania mogą okazać się nieskuteczne. W uprawie ziemniaka zalecane jest stosowanie profilaktycznej ochrony przed chorobami, pozwalające na zahamowanie procesów chorobowych nim obejmą swoim zasięgiem znaczna część plantacji wpływając na obniżenie plonu.

Przemijające uszkodzenia po nieodpowiednim dobraniu herbicydu do odmiany ziemniaka

Rośliny ziemniaka po zdjęciu agrowlókniny

Uszkodzenia poherbicydowe na liściach ziemniaka

Ostatnim etapem pielęgnacji jest przygotowanie bulw do zbioru, polegające przede wszystkim na niszczeniu naci. Desykacja poprawia jakość i zdrowotność zebranych bulw, zmniejsza liczbę uszkodzeń powstających w trakcie zbioru mechanicznego oraz chroni przed rozprzestrzenianiem się wielu chorób. Zastosować możemy desykację chemiczną, mechaniczną lub połączyć obie te metody. Popularnymi desykantami są preparaty zawierający jon dikwatu lub glufosynat amonu. Desykacja naci ziemniaków ma na celu nie tylko ułatwienie zbioru, ale również stanowi ostatni zabieg ochrony przed zarazą ziemniaka. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecany przez producenta termin zbioru ziemniaków, po wykonaniu zabiegu desykacji. Po tym czasie bulwy łatwiej oddzielają się od stolonów, a skórka osiąga dojrzałość technologiczną. Ostatnią zaletą zabiegu jest ułatwienie pracy maszyn zbierających bulwy.

Emilia Pliszczyńska


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.