11.01.2012
bronisze

Publiczna sprzedaż akcji rynku w Broniszach

Zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3 Statutu, Zarząd Warszawskiego Rolno ? Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.  z siedzibą w Broniszach ogłasza, że Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, w ramach oferty publicznej, wystawia do sprzedaży 71.100 akcji Spółki, po cenie 2.536 zł za jedną akcję. 

Zapisy na akcje sprzedawane w ramach I Etapu Oferty można składać począwszy od dnia 11 stycznia 2012 do dnia 12 marca 2012r. włącznie. Osobami uprawnionymi do składania zapisów w I Etapie Oferty są wyłącznie akcjonariusze Spółki, którzy w dniu ogłoszenia oferty publicznej są posiadaczami akcji serii C, wpisanymi do księgi akcyjnej.

Wpłaty na akcje, należy dokonać w takim terminie, aby najpóźniej o godz. 17:00  dnia 12 marca 2012 r. środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A.

Źródło: bronisze.com.pl

Zapraszamy do śledzenia aktualnych cen warszawskiego rynku hurtowego w Broniszach oraz innych  - więcej w zakładce ceny skupu - notowania


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.