22.01.2018
ziemniaki

Raport IERiGŻ: Ceny ziemniaków w Polsce nadal są niskie

- W Polsce ceny ziemniaków nadal są niskie, a ich poziom w dużym hurcie, w zależności od lokalizacji, jakości bulw i odmiany waha się w przedziale od 20 do 40 zł/dt. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków w okresie przedświątecznym wynosił 0,53 zł/kg, wobec 0,49 zł/kg w analogicznym okresie poprzedniego roku. Krajowe ziemniaki w Broniszach, podobnie jak przed miesiącem, osiągały cenę 0,40-0,55 zł/kg, w Poznaniu 0,47-0,67 zł/kg, w Lublinie 0,60 zł/kg, w Rzeszowie 0,60-0,80 zł/kg, we Wrocławiu 0,50 zł/kg i w Łodzi 0,33-0,67 zł/kg – informuje Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ.

Główny Urząd Statystyczny powierzchnię uprawy ziemniaków w Polsce w 2017 r. oszacował na ponad 0,3 mln ha, tj. o 6% więcej niż w 2016 r. Plony wyniosły 289 dt/ha i były większe niż w roku poprzednim o ok. 4 dt/ha, tj. o 1%. Pomimo trudności ze zbiorem produkcję ziemniaków oszacowano na ok. 9,5 mln t, tj. o 7% więcej od zbiorów z 2016 r.

- Produkcja ziemniaków w UE-28 w 2017 r. wyniosła ok. 62,1 mln ton i była o ponad 5 mln ton większa niż w 2016 r., tj. o ponad 9%. Producenci frytek i chipsów w Europie Zachodniej mają wystarczającą ilość surowca pozyskanego w ramach umów kontraktacyjnych. W związku z tym popyt na ziemniaki do przetwórstwa spożywczego na wolnym rynku jest bardzo niski, a ceny bulw nie przekraczają kilkudziesięciu EUR/t. Również bardzo niskie są ceny ziemniaków jadalnych, których podaż znacząco przekracza zapotrzebowanie rynku – informuje Wiesław Dzwonkowski w raporcie IERiGŻ.

Zbiory ziemniaków we Francji, która jest największym ich eksporterem, wzrosły o ponad 15%. W związki z tym dodatkowe nadwyżki mogą być lokowane w krajach Europy Południowej i Środkowo Wschodniej, wywierając dodatkową presję na lokalnych rynkach. Dużymi nadwyżkami ziemniaków dysponują również Niemcy, jednak w tym kraju występują problemy z jakością bulw. Konsekwencją tak znaczącego wzrostu zbiorów i nadwyżki podaży jest duży spadek cen ziemniaków w Europie Zachodniej.

Jak wynika z raportu IERiGŻ dotyczy to zwłaszcza bulw do przetwórstwa, ale również ziemniaków z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji. Ceny ziemniaków do przetwórstwa w kontraktach terminowych na kwiecień utrzymują się poniżej 50 EUR/t, podczas gdy w poprzednim sezonie w tym okresie wynosiły ok. 250 EUR/t. Niskie ceny powinny stymulować wzrost konsumpcji ziemniaków. Jednak jak wynika z doświadczeń poprzednich lat i ostatnich miesięcy, w Europie Zachodniej spadek cen detalicznych ziemniaków nie przekłada się na zwiększone ich spożycie. Natomiast według ocen ekspertów, o wzroście konsumpcji ziemniaków w okresie jesienno-zimowym decyduje spadek temperatury. Ponieważ w ostatnich miesiącach temperatura w Europie była relatywnie wysoka, to na przykład we Francji, według doniesień World Potato Markets, mimo spadku cen detalicznych nawet o 20%, ich sprzedaż detaliczna w okresie sierpień-listopad 2017 r. zmniejszyła się o ok. 2%, w tym super- i hipermarketach o 4%.

- Okres przedświąteczny i pierwszych tygodniach po Świętach charakteryzował się zastojem w handlu ziemniakami. Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim w okresie przedświątecznym ustabilizowały się na poziomie 105-112 EUR/t, a w pierwszym tygodni stycznia jeszcze nieznacznie się obniżyły i były o 42-45% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. W tym okresie na rynku niemieckim nie było notowań cen ziemniaków do przetwórstwa. We Francji ziemniaki jadalne najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i wielkości opakowania, na początku stycznia kosztowały od 105 do 200 EUR/t i podobnie jak przed miesiącem były o połowę tańsze w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Ziemniaki typu premium (odmiany Agata, Charlotta i Various) w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg kosztowały od 330 do 440 EUR/t, tj. o 40-43% mniej niż w roku poprzednim – dodaje Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ.

Ceny ziemniaków do przetwórstwa w obrocie wolnorynkowym, w zależności od odmiany, wynosiły od 20 EUR/t (Bintje) do 30-40 EUR/t (Fontane, Varoius), wobec 250-260 EUR/t w roku poprzednim i 110-120 EUR/t w 2016 r. Ceny ziemniaków do przetwórstwa spożywczego w obrocie wolnorynkowym w Belgii na przełomie grudnia i stycznia spadły do zaledwie 20-25 EUR/t, a na rynku jest zawierane niewiele transakcji, gdyż podobnie jak w Niemczech, dostawy dla przemysłu ziemniaczanego są realizowane w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Ceny ziemniaków do przetwórstwa w Holandii są nieco wyższe i wynoszą średnio 50 EUR/t, z przeznaczeniem na eksport 45-60 EUR/t, a ziemniaków odpadowych na pasze zaledwie 5-12,5 EUR/t.

IERiGŻ


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.