10.01.2012
rolnicy

Rolnicy domagają się referendum ws. wieku emerytalnego

Rolnicza “Solidarność” zaapelowała o przyłączenie się do akcji NSZZ “Solidarności” zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego.  

NSZZ “Solidarność” zwraca uwagę, że sprawa dotyczy również rolników, których wiek emerytalny ma być wydłużony do 67 roku życia.

By uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum trafiła pod obrady Sejmu, potrzebne jest zebranie 500 tysięcy podpisów.

 Zapowiedziane w expose premiera Donalda Tuska wyrównanie i podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia zaskoczyło znaczącą większość Polaków. Bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, bez poddania tej propozycji pod osąd społeczny rządząca koalicja wprowadza w systemie emerytalnym tak znaczącą zmianę. Nie towarzyszą tym działaniom posunięcia służące zwiększeniu liczby miejsc pracy dla osób w wieku 60+ czy też poprawie systemu opieki medycznej na tą grupą wiekową. Brakuje jakiejkolwiek kampanii informacyjnej. czytamy w stanowisku “Solidarności”.

NSZZ “Solidarność” nie chce i nie może pozostać bierna wobec takich działań. Dlatego 15 grudnia 2011 roku obradująca w Katowicach Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” przyjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o ogólnokrajowe referendum w sprawie zachowania obecnych rozwiązań emerytalnych. Polacy mają prawo wypowiedzieć się w tak ważnej społecznie kwestii. Chcemy dać Polakom możliwość skorzystania z tej formy aktywności politycznej, najbliższej demokracji bezpośredniej.

Referendum to znakomity instrument na to, by debata o systemie ubezpieczeń społecznych miała szanse się odbyć i przebić. To również szansa na zaprezentowanie alternatywnych rozwiązań służących poprawie kondycji systemu emerytalnego. Zdaniem NSZZ “Solidarność” za takie należy uznać umożliwienie łączenia czasu przebywania na emeryturze z częściową pracą zawodową, a także pozostawienie ubezpieczonym możliwości wyboru momentu przejścia na emeryturę. Za niezwykle istotne uważamy też poszukiwanie możliwości wzrostu liczby zatrudnionych oraz odpowiednie tempo wzrostu wynagrodzeń. Kluczowe jest też ujednolicenie systemu wnoszenia składki do systemu.

By uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum trafiła pod obrady Sejmu, potrzebne jest zebranie 500 tysięcy podpisów. Musimy jednak działać szybko, ponieważ prawdopodobnie już w styczniu projekt zmian w systemie emerytalnym trafi do parlamentu. Niezwykle ważna jest mobilizacja wszystkich środowisk przeciwnych podwyższaniu wieku emerytalnego – czytamy w stanowisku “Solidarności”.

Więcej informacji na www.referendumemerytalne.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.