Rozszerzona rejestracja dla Coragen 200 SC – nowe możliwości ochrony w warzywnictwie

Rozszerzona rejestracja dla Coragen 200 SC – nowe możliwości ochrony w warzywnictwie

Decyzją MRiRW nr R-197/2018d z dnia 10 maja 2018 roku zakres stosowania środka Coragen 200 SC został rozszerzony o kolejne gatunki roślin warzywniczych. Znany producentom kapusty głowiastej białej insektycyd, zwalczający gąsienice bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka i piętnówki kapustnicy, mogą teraz stosować także właściciele plantacji kapusty czerwonej, włoskiej, kalafiora, brokułu, cykorii i kukurydzy cukrowej. Rejestrację środka rozszerzono też o zwalczanie nowych szkodników: zwójki cyklamenowej, zwanej kapuścianą, błyszczki jarzynówki i omacnicy prosowianki.

W uprawach kapusty, kalafiora i brokułu Coragen 200 SC został zarejestrowany do zwalczania bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy oraz zwójki cyklamenowej, natomiast na plantacjach cykorii do walki z bielinkiem rzepnikiem i błyszczką jarzynówką.  Z kolei w uprawach kukurydzy cukrowej środek rozwiązuje problem zagrożeń ze strony omacnicy prosowianki.

Coragen 200 SC występuje w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek zawiera chlorantraniliprol, należący do grupy antranilowych diamidów. Substancja czynna, zastrzeżona pod nazwą handlową Rynaxypyr, charakteryzuje się innym niż większość zarejestrowanych w Polsce insektycydów mechanizmem działania. Zakłóca pracę włókien mięśniowych szkodników i blokuje tzw. receptory RyR odpowiedzialne za gospodarkę wapniem w ich komórkach. Efektem jest niekontrolowane uwalniane wapnia, będące przyczyną paraliżu mięśni. Gąsienice po bezpośrednim kontakcie z preparatem zaprzestają żerowania, natomiast giną po upływie 24-72 godzin od zastosowania środka.

Coragen 200 SC działa lokalnie systemicznie

Oznacza to, że po naniesieniu na liście wnika do ich wnętrza i przemieszcza się w nieopryskane obszary. Już po 3 godzinach od oprysku środek ulega związaniu z woskami na powierzchni liści, dzięki temu jest odporny na zmywanie przez deszcz. Preparat działa od 15 do 21 dni w szerokim zakresie temperatury (5-25°C). Na plantacjach kapusty głowiastej białej można wykonać 2 zabiegi w sezonie pamiętając, że odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 7 dni. W przypadku powtórzenia zabiegu zwalczającego zwójkę cyklamenową czas między zabiegami należy zwiększyć do 14 dni. Producenci kapusty głowiastej czerwonej i włoskiej, brokułu, kalafiora, cykorii oraz kukurydzy cukrowej  mogą przeprowadzić w sezonie 2 opryski środkiem Coragen 200 SC zachowując 14 dniowy odstęp między zabiegami.

Okres karencji dla upraw kapusty, kalafiora, brokułu wynosi tylko 1 dzień, w przypadku kukurydzy jest to 7 dni, a cykorii 21 dni. Do wykonania roztworu przeznaczonego do wykonywania oprysku w uprawach roślin kapustowatych należy wykorzystać od 200 do 600 l/ha. Jedynie na plantacji cykorii i kukurydzy cukrowej wystarczy zastosować od 200 do 400 l wody na hektar.

Groźne szkodniki kapusty i …

Bielinek rzepnik (Pieris brassicae), tantniś krzyżowiaczek (Plutella maculipennis) oraz piętnówka kapustnica (Mamestra brassicae) należą do groźnych i ważnych gospodarczo szkodników dla roślin z rodziny kapustowatych, których populację należy ograniczać zabiegami insektycydowymi. Na wzrost zagrożenia szkodnikami wpływają zachodzące zmiany klimatu i zmieniające się warunki termiczne, które decydują o zwiększeniu się zasięgu występowania szkodnika, wzroście jego aktywności i lepszej przeżywalności w czasie zimy. Gąsienice wyrządzają znaczne szkody na plantacjach warzyw kapustnych przez cały okres wegetacji. Szkodniki pojawiają się już na przełomie maja i czerwca, ale największe zagrożenie stanowi drugie pokolenie, zazwyczaj bardzo liczne, które może uszkadzać główki warzyw. Szkodniki drugiego pokolenia żerują na liściach od lipca do końca września, a nawet października, uszkadzając rośliny uprawne, a dodatkowo zanieczyszczając główki odchodami. Próg szkodliwości wynosi: 1-3 gąsienic na 10 kolejnych roślinach (bielinek rzepnik), 1-6 gąsienic na 10 kolejnych roślinach (tantniś krzyżowiaczek) oraz 4-5 na 50 kolejnych roślinach (piętnówka kapustnica).

Piętnówka kapustnica

Tantniś krzyżowiaczek

Najważniejszy szkodnik kukurydzy

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.), to najważniejszy szkodnik kukurydzy w Polsce, stanowiący duże zagrożenie zwłaszcza dla upraw kukurydzy cukrowej, którą szczególnie preferuje. Gąsienice nie tylko uszkadzają kolby, łodygi i liście, ale też roznoszą choroby grzybowe na plantacji. Żerowanie szkodnika jest przyczyną znacznych strat w plonach kukurydzy cukrowej, gdzie każda uszkodzona przez gąsienice kolba oznacza stratę dla plantatora. Nie nadaje się ona do bezpośredniego spożycia, a tym bardziej do przetwórstwa m.in. do wyrobu mrożonek i konserw.

Błyszczka jarzynówka (Autographa gamma L.) to szkodnik, który w ostatnich latach ma coraz większe znaczenie ekonomiczne. Występują dwa pokolenia gąsienic, które żerują na liściach roślin, wyjadając z nich blaszkę liściową. Zabieg zwalczający szkodniki należy wykonać w momencie zaobserwowania 5-8 gąsienic na 25 roślinach.

Zakres stosowania środka Coragen 200 SC w uprawach warzywniczych


Rozszerzona też została rejestracja środka Coragen 200 SC o możliwość zastosowania w uprawach sadowniczych (o ochronę gruszy, śliwy i winorośli) oraz rolniczych (ochrona kukurydzy na ziarno i kiszonkę). Preparat zwalcza też larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej w uprawach ziemniaka.

Informacje o firmie FMC

FMC specjalizuje się w produkcji rozwiązań dla rolnictwa i ogrodnictwa, w tym środków ochrony zwalczających szerokie spektrum szkodników, chwastów i chorób. W 2014 r. FMC nabyła spółkę Cheminova, dzięki czemu powiększyła portfolio i dotarła do wielu nowych rynków. W 2017 r. nastąpiło przejęcie przez FMC części środków ochrony roślin DuPont. W efekcie oferta FMC rozszerzyła się o insektycydy bazujące na markach Rynaxypyr i Cyazypyr oraz substancji aktywnej indoksakarb, a także o herbicydy zbożowe z grupy sulfonylomoczników. Nowa spółka FMC dostarcza rozwiązania do ochrony upraw zbóż, rzepaku, buraków, kukurydzy, ziemniaków, owoców i warzyw.

Informacja prasowa

Zakres dzialalności:

Wiadomości