28.01.2015
indeks

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Jak poinformowała Agencja Rynku Rolnego, od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 roku można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro. Przypomnijmy, iż w ramach tej pomocy produktem z rynku owoców i warzyw objęte są ziemianki – minimalna ilość materiału siewnego, który powinien być użyty do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych to 2000 kg, a stawka dopłat do 1 ha to 500 zł.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: ARR


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.