25.09.2017
ziemniaki sa duże w tym roku

Rynek ziemniaków – raport IERiGŻ

Według ostatnich szacunków World Potato Markets areał uprawy ziemniaków ogółem w UE-28 w 2017 r. wynosi 1,745 mln ha i jest o 2,3 % większy niż w zeszłym roku, a w odniesieniu do 2015 r. jest to wzrost o 5,2 %. Zbiory prognozuje się na 59,3 mln ton, tj. o 5,2 % więcej niż w roku ubiegłym, ale nieco mniej niż w rekordowym 2014 r. (60,1 mln ton) – informują analitycy IERiGŻ.

Większy areał i wzrost zbiorów ma miejsce głównie w pięciu centralnych państwach UE. Zbiory ziemniaków jadalnych i sadzeniaków (bez skrobiowych) w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii i Wlk. Brytanii (UE-5) mogą wynieść 27,5 mln ton, tj. 2,3 mln ton (o 9,3%) więcej niż w 2016 r. Wzrost ten ma być wynikiem większej o 4,3% powierzchni uprawy (wzrost z 608,6 do 635,1 tys. ha) i wyższych o 4,8% plonów (wzrost z 413 do 433 dt/ha). O 5-6% zwiększył się areał uprawy ziemniaków jadalnych i sadzeniaków w Niemczech, Belgii i Holandii, a o ok. 3% we Francji i Wlk. Brytanii. Plony mają wzrosnąć w porównaniu z ubiegłym rokiem we wszystkich ww. krajach, przy czym najwięcej, bo o 13,5% w Belgii do 44,0 t/ha. Najwyżej będą plonować ziemniaki w Holandii (46,5 t/ha).

Jak informują eksperci IERiGŻ zbiory ziemniaków jadalnych (bez skrobiowych) w Niemczech mają wzrosnąć o 5,6% do 8,7 mln ton, we Francji 12,2% do 5,8 mln ton, Wlk. Brytanii o 7,8% do 5,8 mln ton, w Belgii o 19,1% do 3,6 mln ton i w Holandii o 7,6% do 3,6 mln ton. Według szacunków World Potato Markets w minionym sezonie średni poziom cen ziemniaków jadalnych w UE-5 wyniósł 237 EUR/t, wobec 179 EUR/t w sezonie 2015/16 i zaledwie 73 EUR/t dwa sezony wcześniej. Ceny te były najniższe w Niemczech (206 EUR/t), a najwyższe we Francji (290 EUR/t). Według bardzo wstępnych szacunków średnie ceny ziemniaków jadalnych w sezonie 2017/18 w UE-15 mogą wynieść ok. 120 EUR/t. Początek sezonu w Europie Zachodniej charakteryzuje się niskimi cenami ziemniaków.

Z powodu przewidywanych wysokich plonów i zbiorów zainteresowanie ziemniakami do przetwórstwa w obrocie wolnorynkowym jest niewielkie. Ich ceny w Belgii, lidera w produkcji przetworów ziemniaczanych, w ostatnim tygodniu sierpnia wynosiły zaledwie 30 EUR/t, wobec 130 EUR/t w analogicznych okresach dwóch poprzednich sezonów. Ceny ziemniaków do przetwórstwa w kontraktach terminowych na kwiecień 2018 r. spadły do zaledwie 70 EUR/t, podczas gdy rok temu w analogicznych notowaniach przekraczały 200 EUR/t. Ceny ziemniaków jadalnych w Niemczech spadły do 158-167 EUR/t wobec, 160-173 w analogicznym okresie 2016 r. i 180-198 EUR/t dwa lata wcześniej. Zbiory ziemniaków u naszego zachodniego sąsiada będą wysokie, ale obawy budzi ich jakość, gdyż na wielu plantacjach (zwłaszcza w Dolnej Saksonii), wystąpiła zaraza ziemniaka i inne choroby wywołane nadmiernymi opadami deszczu – czytamy w raporcie IERiGŻ.

W krajach Europy Wschodniej, w tym zwłaszcza w Rosji, w minionym sezonie z powodu niedoborów, ceny ziemniaków były bardzo wysokie. Rosyjski import ziemniaków jadalnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (lipiec 2016-czerwiec 2017) wyniósł 520,8 tys. ton i był o 89% większy niż przed rokiem, przy czym 36% tego importu zrealizowano w czerwcu (188,4 tys. ton). Już od kilku lat, w czasie obowiązywania embarga na import ziemniaków z UE, największym dostawcą bulw na rynek rosyjski jest Egipt, skąd w ostatnich dwunastu miesiącach sprowadzono 322,5 tys. ton ziemniaków, co stanowiło prawie 62% ich przywozu ogółem.

Drugim co do wielkości kierunkiem rosyjskiego importu są Chiny (71,9 tys. ton) a następnie Azerbejdżan (57,1 tys. ton) i Białoruś (38,2 tys. ton). Rosja importuje również sadzeniaki, średnio 20 26 tys. ton w ostatnich kilku latach, głównie z Białorusi oraz Holandii i Niemiec (Rosja dopuszcza import sadzeniaków z krajów UE, ale po przeprowadzeniu dodatkowych kontroli przez rosyjskie służby fitosanitarne). W bieżącym roku, według ekspertów GUS, powierzchnia uprawy ziemniaków zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi ponad 0,3 mln ha. Dotychczasowa wegetacja przebiegała w zmiennych warunkach. Nasadzenia ziemniaków było opóźnione w stosunku do lat poprzednich.

Jak wynika z raportu IERiGŻ druga połowa kwietnia oraz pierwsza dekada maja były mokre i na ogół chłodne, co powodowało, że wschody ziemniaków przebiegały wolno i były nierównomierne. Poprawa warunków pogodowych od połowy maja, a przede wszystkim w czerwcu, spowodowała, że ziemniaki na plantacjach przyspieszyły wzrost. Przebieg pogody w lipcu i sierpniu sprzyjał wzrostowi i gromadzeniu plonu ziemniaków. Stan plantacji jest jednak zróżnicowany regionalnie. Ze względu na wzrost powierzchni uprawy ziemniaków ocenia się, że ich zbiory w bieżącym roku będą wyższe od ubiegłorocznych i przypuszczalnie przekroczą 9 mln ton. W lipcu rynek ziemniaków wczesnych w Polsce charakteryzował się rosnącą podażą i niskim popytem. W konsekwencji ceny płacone bezpośrednio producentom już od połowy lipca były bardzo niskie, a średni ich poziom w końcu lipca wynosił ok. 0,30 zł/kg. Dynamiczna pogoda (ulewy i burze z jednej strony oraz susza z drugiej) w końcu lipca i w pierwszych dniach sierpnia lokalnie wpłynęła na wzrost cen ziemniaków, ale ich średni poziom w dużym hurcie nadal był niski i oscylował w przedziale 0,25-0,35 zł/kg.

Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków w ostatnim tygodniu sierpnia wyniósł 0,53 zł/kg, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. było to 0,52 zł/ kg, a dwa lata wcześniej 0,74 zł/kg. Krajowe ziemniaki na giełdzie w Broniszach osiągały cenę 0,35-0,45 zł/ kg, w Kaliszu 0,33 zł/kg, w Poznaniu 0,53-0,67 zł/kg, w Rzeszowie 0,60-0,80 zł/kg, w Lublinie 0,60-0,70 zł/kg, we Wrocławiu 0,50-0,60 zł/kg i w Łodzi 0,27-0,67 zł/kg.

raport IERiGŻ


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.