17.01.2012
rolnik

Sejm uchwalił ustawę o składce zdrowotnej rolników

13 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Zgodnie z ustawą składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. W gospodarstwach o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W gospodarstwach o powierzchni od 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik. Obowiązek płacenia składek na podstawie nowej ustawy nie będzie dotyczył rolników prowadzących produkcję wyłącznie w zakresie działów specjalnych, a także rolników prowadzących działalność w ramach działów specjalnych oraz dodatkowo w gospodarstwie rolnym, gdyż grupa ta już opłaca składki na podstawie innych przepisów. Rozwiązania zawarte w ustawie mają charakter przejściowy i będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 5 stycznia br. Tego dnia został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, przeprowadzonym 11 stycznia br., po którym trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W sprawozdaniu przyjętym 11 stycznia br. komisja wniosła o uchwalenie projektu bez poprawek. Drugie czytanie projektu odbyło się w drugim dniu 5. posiedzenia Sejmu, podczas którego zostały zgłoszone poprawki. Były one rozpatrywane przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny 12 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę 13 stycznia br. podzielając rekomendacje Komisji. Ustawa trafiła do Senatu w dniu 13 stycznia 2012 r. i będzie rozpatrywana na 4 posiedzeniu Senatu, które odbędzie się 19 stycznia br.
Źródło: krir.pl

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 stycznia 2012 r.


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.