22.07.2018
warzywa...

Sejm za zwiększeniem kar za fałszowanie informacji o pochodzeniu owoców i warzyw

Zwiększenie efektywności służb kontrolujących niektóre rynki rolne oraz wzrost kar za fałszowanie informacji o kraju pochodzenia owoców czy warzyw – przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy w tej sprawie.

Za uchwalaniem ustawy głosowało 418 posłów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Jednym z celów ustawy jest to, by skutecznie zapobiegać przepakowywaniu oraz sprzedaży zagranicznych owoców czy warzyw jako polskich.

Autor projektu, czyli resort rolnictwa wskazał w uzasadnieniu do ustawy, że kontrole dotyczące m.in. jakości owoców i warzyw w tym ziemniaków sprowadzanych z UE oraz państw trzecich wykazały liczne uchybienia. Dotyczyły one m.in. braku informacji u sprzedawców, które umożliwiałyby identyfikację produktów; braku etykiet po polsku na opakowaniach warzyw; braku informacji dla klienta wskazujących kraj pochodzenia danego produktu.

Kontrole wykazały ponadto, że znaczna część owoców i warzyw wprowadzana do obrotu na kolejnych szczeblach łańcucha dystrybucyjnego, nie jest poddawana kontroli i nie jest możliwe prześledzenie i zidentyfikowanie ich pochodzenia. Problemem są również niskie kary (do 500 zł) dla dopuszczających się fałszowania informacji o państwie pochodzenia owoców czy warzyw.

Dlatego też, uchwalona w piątek ustawa przewiduje rozwiązania, które mają wzmocnić, usprawnić działania służb kontrolnych. Zakłada ona też wyższe kary.

Zgodnie z ustawą, inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie mógł prowadzić działania kontrolne na podstawie okresowego imiennego upoważnienia. Chodzi o przypadki kontroli świeżych owoców i warzyw nieobjętych wymaganiami unijnymi. Wykorzystanie imiennego upoważnienia pozwoli na przeprowadzenie jednorazowo kontroli u wielu handlowców, np. sprzedających owoce i warzywa na rynkach hurtowych, których dane nie mogły być znane inspektorowi przed przystąpieniem do kontroli. Dzięki temu rozwiązaniu kontrole jakości handlowej owoców i warzyw powinny być szybsze i skuteczniejsze.

Ustawa przewiduje, że każdy podmiot wprowadzający artykuły rolno-spożywcze do obrotu będzie musiał posiadać informacje umożliwiające ich identyfikację, odróżnienie ich od innych artykułów rolno-spożywczych.


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.