06.02.2015
kapusta_ceny

Silny wzrost cen kapusty i marchwi na polskim rynku w styczniu 2015 r.

W styczniu 2014 r. mocno wzrosły ceny kapusty i marchwi na rynku krajowym. W tym okresie nastąpił brak tendencji wzrostowych cen jabłek, cebuli oraz ziemniaków – informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.

Ceny tych warzyw w styczniu br. kształtowały się na poziomie zbliżonym do grudnia 2014 r. wynosząc odpowiednio 0,48 i 0,27 zł/kg. Większy wpływ na spadki, niż ograniczenie handlu z Rosją, ma w tym wypadku wysoka podaż w kraju, a także na pozostałych rynkach Unii Europejskiej.

Dość silny wzrost, zważywszy na ograniczenia w handlu, zanotowały natomiast ceny kapust. Kapusta biała na rynkach hurtowych średnio w styczniu br. podrożała w stosunku do grudnia 2014 r. o 27,5 proc., do poziomu 0,51 zł/kg. Średnie ceny w skupie, biorąc pod uwagę analogiczny okres, zwiększyły się o 48 proc. do 0,40 zł/kg – dane Ministerstwa Rolnictwa.

W samym styczniu br. dynamika wzrostu cen wynosiła od 55 do 60 proc. w zależności od kanału zbytu. Przyczyną wzrostu cen był silny wzrost popytu na Białorusi, wynikający z kolei z wysokiego zapotrzebowania na kapustę zgłaszanego przez Federację Rosyjską w tym kraju. Wysokie ceny na rynku rosyjskim (wg. portalu friutinform.com na koniec stycznia br. były 2,5-3 krotnie wyższe niż przed rokiem i zarazem najwyższe w okresie minionej dekady) będące konsekwencją niskiej podaży sprawiają, że Rosja poszukuje dostaw tego warzywa na rynkach nieobjętych embargiem, zwłaszcza Białorusi.

Wzrost eksportu z Polski na rynek białoruski obserwowany był już w poprzednich miesiącach po wprowadzeniu embarga. Według danych Eurostatu eksport polskich kapust ogółem do tego kraju od lipca do listopada 2014 r. ukształtował się na poziomie 6,1 tys. t i był blisko 2,5-wyższy w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Mimo wzrostu obserwowanego w ostatnich tygodniach, ceny kapust pozostawały wciąż znacznie niższe w porównaniu do poziomu sprzed roku.

Kapusta biała w skupie do konsumpcji bezpośredniej w ostatnim tygodniu stycznia br. była o 28 proc. tańsza r/r natomiast na rynkach hurtowych o 41 proc. tańsza. Podobnie było w przypadku cen kapusty pekińskiej – mimo styczniowych wzrostów utrzymywały się na poziomie o ponad 10 proc. niższym niż rok wcześniej.

Znaczny wzrost zanotowały ceny marchwi – prawdopodobnie również ze względu na wzrost popytu na rynkach wschodnich. Średnia cena skupu tych warzyw w styczniu zwiększyła się o 23 proc. w relacji do grudnia ub. r. do 0,68 zł/kg. Dzięki szybszej niż przed rokiem dynamice wzrostu cen, marchew była w styczniu 2014 r. tylko o 7 proc. tańsza niż przed rokiem.

Źródło: BGŻ


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.