07.03.2012
KRUS

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników od II kw. 2012 r.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kw. 2012 r.

 Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2012 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II i III kwartał 2012 r. została ustalona w wysokości  42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Kasa informuje, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w marcu 2012 r. emerytury podstawowej (wynoszącej 799,18 zł), tj. 80,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. dla osób prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12 % emerytury podstawowej, tj. 96,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 % emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 % emerytury podstawowej, tj. 288,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 % emerytury podstawowej, tj. 384,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

 

Źródło: krus.gov.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.