29.10.2014
ziemniaki.1pg

Spadek cen ziemniaków w Polsce i na rynkach zagranicznych

Według danych Ministerstwa Rolnictwa, ceny ziemniaków w krajowym skupie do konsumpcji bezpośredniej spadły w październiku br. Średnia cena w pierwszych trzech tygodniach tego miesiąca wynosiła średnio 0,30 zł/kg i była o 19 proc. niższa niż w poprzednim miesiącu a także o 54 proc. niższa niż przed rokiem – informują analitycy BGŻ.

Na krajowych rynkach hurtowych ziemniaki w analogicznym okresie (r/r) potaniały w podobnym stopniu (-55 proc.).

Spadki cen obserwuje się również w zachodnich krajach Wspólnoty. Zgodnie z informacjami Potato Council, ceny ziemniaków w Wlk. Brytanii w pierwszych trzech tygodniach października br. obniżyły się o 2,4 proc. do 116,25 funtów za tonę, będąc jednocześnie o 20% niższe niż przed rokiem. W Niemczech spadki r/r były jeszcze silniejsze. Według notowań Agricultural Market Information Company (AMI) ceny ziemniaków (ceny producenta) obniżyły się o 70-75 proc. r/r (połowa października) i wynosiły 6-7 euro/dt. Z kolei w Hiszpanii, na co wskazują dane Ministerstwa Rolnictwa w tym kraju, ceny ziemniaków w 42 tygodniu 2014 roku były o 55 proc. niższe niż w analogicznym okresie w 2013 roku i wynosiły 0,09 euro/kg.

Przyczyną spadków cen na rynkach zagranicznych jest zdecydowanie wyższa podaż ziemniaków w stosunku do roku poprzedniego. NEPG (North-Western European Potato Growers) wskazuje, że łącznie w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Belgii tegoroczne zbiory ziemniaków będą o 12,1 proc. wyższe niż w roku poprzednim, a także o 10,5 proc. wyższe niż w minionym pięcioleciu, wynosząc około 27 mln ton. Kluczowy może być wzrost produkcji w Niemczech – które są największym producentem w UE-28.

IERiGŻ-PIB powołując się na dane World Potato Markets podaje, że tegoroczne zbiory bulw ziemniaczanych w tym kraju mogą być najwyższe od 15 lat i wynieść blisko 11,5 mln ton. Wzrost produkcji w krajach zachodniej UE wywołany jest z jednej strony większą powierzchnią nasadzeń ziemniaków, a z drugiej, z wyższym plonowaniem. NEPG prognozuje wstępnie, że areał upraw w wymienionych wcześniej krajach zwiększy się w relacji rocznej o 3,1 proc., z czego najwięcej bo o 6,5% w Belgii. Plonowanie ziemniaków ma być natomiast średnio w tych krajach aż o 8,7 proc. korzystniejsze niż przed rokiem. Niemniej, wzrostów wydajności, oczekuje się w większości krajów europejskich.

Według analiz Komisji Europejskiej (Mars Bulletin) średnio w całej Unii Europejskiej plony ziemniaków mają być o 5,9 proc. wyższe.

Źródło: BGŻ


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.