14.05.2018
50CEF514-D173-4DCA-AC1A-5F94FAD17FAE

Spotkanie Przedstawicieli Unilever oraz Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej w Potworowie  na Mazowszu

Przedstawiciele Unilever Polska oraz Zrzeszenia Producentów Papryki RP spotkali się 26 kwietnia w Urzędzie Gminy w Potworowie, by przedyskutować tematy ujęte w liście otwartym wystosowanym  przez Zarząd Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej do Unilever Polska  w sprawie spornego przekazu w reklamie.

Spotkanie rozpoczął wójt gminy w Potworowie – Marek Klimek od przedstawienia potencjału produkcyjnego  subregionu paprykowego, którego centrum jest w gmina Potworów na Mazowszu.    W trakcie spotkania Unilever ponownie wyraził pogląd, iż kwestionowany przekaz reklamowy nie miał w żadnej mierze na celu dyskredytowania polskich producentów papryki oraz jakości ich produkcji, ponieważ nie odnosi się w żadnym momencie do produkcji papryki w Polsce. Natomiast przedstawiciele Zrzeszenia Producentów Papryki RP podtrzymali swoje stanowisko, że użyte w spocie sformułowanie może sugerować, że papryka produkowana w Hiszpanii jest lepsza od Polskiej, z czym nie  mogą się zgodzić polscy producenci. W dalszej części spotkania przedstawiciele Zrzeszenia podkreślili, że prezentowana reklama nie powinna zawierać tak daleko idących sugestii. Strony jednomyślnie stwierdziły, że niezwykle ważne jest budowanie świadomości konsumenckiej o lokalnych – polskich produktach rolnych, w tym o produkcji papryki w Polsce. W ramach prowadzonych rozmów przedstawiciele Unilever przedstawili  ZPPRP możliwość wsparcia Zrzeszenia w podnoszeniu świadomości konsumentów o produkcji papryki w Polsce i jej walorach. Szczegóły nakreślonych w ten sposób działań zostaną wypracowane w powołanym wkrótce zespole roboczym, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele ZPPRP oraz Unilever. Zadaniem zespołu roboczego będzie wyznaczenie możliwych kierunków działań i wypracowanie  zasad współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Producentów Papryki RP i Unilever.

W misję Unilever wpisana jest współpraca z krajowymi producentami oraz wspieranie lokalnych rynków w krajach, w których firma prowadzi działalność. W Polsce znajdują się cztery fabryki Unilever (Bydgoszcz, Poznań, Banino, Katowice), Centrum Magazynowania i Dystrybucji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Centrum Usług Finansowo – Logistycznych w Katowicach. Firma zatrudnia 4 000 pracowników, a 14 000 osób pracuje w firmach współpracujących z Unilever.

Zrzeszenie Producentów Papryki RP jest organizacją działającą na terenie całej Polski powołaną przez polskich producentów papryki i warzyw pod osłonami w roku 2014 w celu wspierania  producentów  rolnych papryki z subregionu radomskiego. Zrzeszenie swoją działalność rozpoczęło w najbardziej dynamicznym rejonie Mazowsza znanym z produkcji papryki, bakłażana, cukinii, fasoli szparagowej. W chwili obecnej  członkami Zrzeszenia  są  producenci warzyw z różnych  rejonów z Polski chociaż ciągle większość stanowią producenci papryki z powiatów Przysucha, Radom, Białobrzegi.  Zrzeszenie czynnie  bierze udział w wydarzeniach i dyskusji  dotyczącej polskiego rolnictwa. Członkowie zrzeszenia uczestniczą w posiedzeniach  sejmowej Komisji Rolnictwa i biorą czynny  udział  w dyskusji której moderatorem jest Ministerstwo Rolnictwa dotyczącej obecnej sytuacji w rolnictwie oraz możliwych rozwiązaniach nie omijających tej branży problemów. Ponadto Zrzeszenie stara się promować polskich producentów papryki i innych warzyw na targach żywności,  imprezach zarówno krajowych jak i zagranicznych .

Michał Krygier                                                                                                                 Mirosław Łuska

Foods Director Unilever Polska                                                           Prezes Zrzeszenia Producentów Papryki RP


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.