28.06.2019
meranto

Stan plantacji cebuli u Kraczuków, w gospodarstwie patronackim Elite Onion Club

Jak rośnie cebula w gospodarstwie patronackim Elite Onion Club koło Opalenicy – 20 czerwca rośliny miały znaczną liczbę dobrze wykształconych korzeni i 5-6 liści. Były dobrze odżywione makro- i mikroskładnikami oraz nie wykazywały objawów chorób.

Plantatorzy cebuli mają obecnie do dyspozycji w ofercie firmy Hazera wiele wysokoplennych odmian cebuli. Niektóre z nich, z różnych form produktowych nasion są uprawiane w 2019 r. w gospodarstwie rodzinnym państwa Kraczuk gospodarujących w gminie Opalenica (wielkopolska).

Zbigniew Kraczuk

Produkcja cebuli w gospodarstwie jest prowadzona na areale ok. 35 ha. Gospodarze uprawiają cebulę zimującą, z dymki oraz z siewu bezpośrednio do gruntu. W bieżącym sezonie siew nasion wykonany był w pierwszej dekadzie kwietnia. 20 czerwca przeprowadzona była lustracja plantacji, która pozwoliła na ocenę aktualnego stanu rozwoju roślin, ich stanu odżywienia i zdrowotności oraz szacowanie potencjału plonotwórczego poszczególnych mieszańców.

Uwagę zwrócono m.in. na odmiany w typie Rijnsburger (do długiego przechowywania) – Fasto F1, Centro F1, Firmo F1; w typie amerykańskim – Rhino F1 oraz Meranto F1.

Ocena kondycji roślin wskazywała na bardzo dobre tempo rozwoju części podziemnej oraz szybkie budowanie masy szczypioru. Gospodarz podkreślał, że rośliny są żywione na podstawie analizy chemicznej gleby (na ten moment zastosowano ok. 135 kg azotu w postaci saletry amonowej, ponadto 3-krotnie rozsiewany był nawóz Korn Kali – każdorazowo po 70 kg). Bardzo dobre efekty dało wzmocnienie roślin na początku czerwca nawozem fosforowym z mikroskładnikami, ADOB ProFit 10-40-8 + mikro (użyto 4 kg/ha) oraz nawadnianie plantacji – podkreślał gospodarz. 20 czerwca rośliny miały znaczną liczbę dobrze wykształconych korzeni oraz 5-6 liści.

Przyglądając się wnikliwie cebuli na zagonach z poszczególnymi odmianami widać było pozytywny wpływ użycia nasion podkiełkowanych do założenia plantacji. W kwaterach, gdzie była ta forma produktowa nasion cebula była bardziej wyrównana i miała o 1 liść więcej w porównaniu z roślinami, które wyrosły z nasion standardowych. “Gołym okiem” można było też stwierdzić różnice w szybkości tworzenia główki przez poszczególne odmiany. W dniu oceny najszybsza była Fasto F1 (to nowość w ofercie Hazera wyróżniająca się wczesnością; już po 110 dniach zaczyna załamywać szczypior) oraz Rhino F1 – nowa odmiana w typie amerykańskim o finalnie bardzo dużych cebulach).

Lustracja roślin wskazała na bardzo dobrą kondycję zdrowotną cebuli. Pomimo, docierających z różnych rejonów w Polsce sygnałów o presji Stemphylium vesicarium, objawy tej choroby “okazjonalnie” było na opalenickiej plantacji, ale gospodarz 10 dni wcześniej wykonał prewencyjny zabieg fungicydami Signum 33 WG (1 kg/ha) oraz Dithane NeoTec 75 WG (1 kg/ha). Do cieczy roboczej dodał jeszcze 5 kg/ha siedmiowodnego, dobrze rozpuszczalnego siarczanu magnezu z firmy ADOB. Podczas oceny zdrowotności cebuli zwrócono uwagę na presję szkodników. Niestety stwierdzono, ze wciornastek zaczyna już żerowanie w nasadach szczypioru; wysoka temperatura sprzyja jego rozwojowi. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w części pola, gdzie użyto nasion zaprawionych zaprawą insektycydową problemu szkodników 20 czerwca nie było.

Poniżej zdjęcia obrazujące cebule rożnych odmian na plantacji w gospodarstwie patronackim Elite Onion Club koło Opalenicy.

Stan cebuli Fasto F1 odżywionej mikroelementami ADOB oraz chronionej wg technologii BASF, 20 czerwca br.

Stan cebuli Centro F1 odżywionej mikroelementami ADOB oraz chronionej wg technologii BASF, 20 czerwca br.

Stan cebuli Meranto F1 odżywionej mikroelementami ADOB oraz chronionej wg technologii BASF, 20 czerwca br.

Stan cebuli Rhino F1 odżywionej mikroelementami ADOB oraz chronionej wg technologii BASF, 20 czerwca br.

ADOB/ BASF/ HAZERA


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.