15.04.2012
szparag

Światowy rynek szparagów
Jak wynika z najnowszych danych FAO, w roku 2010 łączne zbiory szparagów na całym świecie zamknęły się wielkością 1,009 mln ton i tym samym od roku 2006 wykazują tendencję spadkową. Dla porównania jeszcze w roku 2000 ich produkcja wynosiła 1,309 mln ton, a w latach późniejszych systematycznie malała by osiągnąć w roku 2006 ostatnią tak znaczącą ilość 1,300 mln ton. Wraz ze spadkiem zbiorów rok rocznie maleje powierzchnia upraw tych warzyw. W roku 2000 wynosiła niecałe 190,0 tys. ha, podczas gdy w roku 2010 już jedynie nieco ponad 170,0 tys. ton. Najwięcej szparagów zbierane jest corocznie w krajach Ameryki Południowej oraz Północnej - w sumie 46% globalnych zbiorów, ponadto liczącym się producentem w ujęciu kontynentalnym są kraje Azji - ponad 27,5% udział w produkcji. Strukturę produkcji w najbardziej liczących się krajach producentach szparagów prezentuje poniższa tabela:

Światowa produkcja szparagów [tony]
kraj lata 2000-2002 lata 2008-2010 % zmiana 2000/2010
Peru 177 900 325 800 83%
Chiny 565 000 2600 00 -54%
Niemcy 53 400 94 400 77%
Meksyk 57 700 65 000 13%
Hiszpania 63 700 47 800 -25%
Włochy 38 000 42 000 11%
USA 94 000 40 000 -57%
Japonia 28 600 30 500 7%
Francja 22 800 18 000 -21%
Grecja 28 000 16 800 -40%
pozostałe 116 900 108 700 -7%

Co ciekawe, przy spadkowej tendencji w produkcji ostatnie lata wykazują dla odmiany wzrostową tendencję w globalnym eksporcie szparagów - łącznie jak wynika z najnowszych danych w roku 2009 na świecie wyeksportowano ich całe 295,0 tys. ton podczas gdy w roku 2000 było to jedynie niecałe 185,0 tys. ton, a w roku 2006 około 245,0 tys. ton. Największych światowych ekspertów szparagów prezentuje poniższa tabela:

Światowy eksport szparagów [tony]
kraj 2000 2003 2006 2009
Peru 37 009 67 089 95 580 122 131
Meksyk 43 856 47 657 52 220 63 489
USA 23 252 23 656 7 848 28 334
Holandia 6 833 6 260 7 139 14 118
Hiszpania 19 184 19 005 16 171 13 376
pierwsza 5 na świecie razem 130 134 163 667 175 958 246 321
RAZEM CAŁY ŚWIAT 184 806 212 132 231 685 294 738

W przypadku państw unijnych łączna produkcja za rok 2010 oszacowana została na poziomie około 260,0 tys. ton i w sumie w okresie ostatnich dziesięciu lat nie uległa ona specjalnym zmianom - dla porównania w roku 2000 zbiory kształtowały się na poziomie niewiele niższym około 240,0 tys. ton. Od lat największym unijnym producentem, a zarazem konsumentem szparagów pozostają Niemcy z poprzednio rocznymi zbiorami na poziomie około 90,0 tys. ton tych warzyw. Drugie miejsce zajmuje Francja z wynikiem około 18,0 tys. ton średniorocznie. W sumie kraje unijne w roku 2010 zaimportowały z pozostałych państw trzecich około 50,0 tys. ton świeżych szparagów, w tym zdecydowana ilość pochodziła z Peru - ponad 30,0 tys. ton.

Źródło: FAMMU/FAPA


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.