04.06.2019
IMG_9844

Szkoleniowo o technologii produkcji kapusty wczesnej w Glewcu
Efektami uprawy różnych odmian kapusty głowiastej białej o krótkim okresie wegetacji z ofert firmy Rijk Zwaan żywionych wg zaleceń rekomendowanych przez norweski koncern nawozy Yara; jakość rozsady, wg Grupy Mularski – to kwestie omówione na spotkaniu szkoleniowym w Glewcu (Małopolska)

W niedziele 2 czerwca w Glewcu w gospodarstwie Lucyny i Roberta Lipowieckich odbyło się spotkanie szkoleniowe, podczas którego można było zapoznać się z efektami uprawy różnych odmian kapusty głowiastej białej o krótkim okresie wegetacji z ofert firmy Rijk Zwaan żywionych wg zaleceń rekomendowanych przez norweski koncern nawozy Yara. Uwagę zwracano również na jakość rozsady, te kwestie omówił przedstawiciel Grupy Mularski.

Lucyna i Robert Lipowieccy


Gospodarz spotkania podkreślał, że tegoroczne warunki produkcji kapusty wczesnej w rejonie Krakowa były bardzo zróżnicowane – w niektórych fazach rozwoju roślin bardzo korzystne, ale i w niektórych – bardzo trudne, m.in. za sprawa dużej ilości opadów. Opracowane przez Wojciecha Kopeć z firmy Yara Poland oraz Mirosława Maziarkę z firmy AgrosmartLab karty pól i warunki agrometeorologiczne obrazowały bardzo dobitnie ten trudny sezon w małopolskim zagłębiu kapusty. Podczas analizy np. opadów deszczu uderzała suma opadów – w gospodarstwie Roberta Lipowieckiego stacja pogodowa wskazał – od 31 grudnia 2018 do 20 maja 2019 – aż 383,8 mm opadu. Rozsadę kapusty posadzono 15 marca, po czym została przykryta agrowłókniną. Okrywa została zdjęta z plantacji 30 kwietnia.

Prezentacji odmian kapust firmy Rijk Zwaan przeznaczonych do uprawy pod płaskimi przykryciami dokonał Tomasz Nożykowski, Rijk Zwaan Polska. Przedstawiciel holenderskiego hodowcy uwagę zwrócił na kilka odmian, m.in.: Zarissima RZ F1, Rayma RZ F1, Pushma RZ F1, Boleroma RZ F1. Zainteresowanie wzbudziła także odmiana kapusty stożkowej – Tourima RZ F1.

Z kolei Wojciech Wojcieszek oraz Wojciech Kopeć, z firmy Yara Poland omówili indywidualny program nawożenie – w oparciu o analizę gleby – przygotowany dla gospodarza z Glewca. W programie dla kapusty wczesnej przewidziano nawozy YaraMila Complex (670 kg/ha – na małopolskich polach o wysokim pH gleby bardzo dobrze sprawdza się polifosforanowa forma fosforu zawarta w tym nawozie), YaraLiva Nitrabor (500 kg/ha) oraz Unika Calcium.

Wojciech Wojcieszek zwrócił uwagę na fundament produkcji kapusty a mianowicie na rozsadę. W literaturze często wskazuje się, że jeżeli rozsada jest wysokiej jakości można uzyskać wysoki, jakościowy (wyrównany) plon. Warto pamiętać, że w produkcji rozsady nacisk należy położyć na odpowiednie żywienie roślin. Specjalista z firmy Yara rekomendował nawóz Actisli.

Dlaczego warto go stosować? Ponieważ spowalnia wzrost elongacyjny (wydłużeniowy) roślin; pozwala uzyskać rozsadę krępą, ale z mocniejszym systemem korzeniowym. Dobre efekty rozbudowy systemu korzeniowego rozsady można zyskać stosując Kristalon 13-40-13 (żółty) – mówił Wojciech Wojcieszek.
O wpływie profesjonalnej rozsady na wyrównanie zbiorów mówił też Grzegorz Turzyniecki z Grupy Mularski.
Marcin Bartczak

Zdjęcia firmowe


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.