pieniądze

Od 4 września wnioski o pomoc na odtworzenie gospodarstwa

Od 4 do 18 września rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Przeczytaj całość
pieniądze

Raport o stanie realizacji dopłat

Wszyscy polscy rolnicy do końca czerwca otrzymają należne im pieniądze za 2016 rok, a wypłata dopłat za 2017 rok nie jest zagrożona.

Przeczytaj całość
arimr

Niesprawny system ARiMR uderzył w wieś

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prawdopodobnie nie będzie w stanie wypłacić zaległych dopłat dla rolników za 2016 rok, ale też za 2017 r. w obiecanym terminie.

Przeczytaj całość
rolnik

60 tys. zł premii na rozwój małych gospodarstw. Nabór wniosków rusza 30 marca

Będą mogli je wykorzystać na takie zmiany, dzięki którym ich gospodarstwa staną się bardziej rentowne i konkurencyjne. Na przeprowadzenie tego procesu będą mieli maksymalnie trzy lata.

Przeczytaj całość
pieniądze

Zaliczki trafiły na konta rolników, czas na dopłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Od czwartku na konta rolników będzie wypłacała pozostałe kwoty dopłat.

Przeczytaj całość
pieniadze_XS

Do końca maja ARiMR wypłaci 14 mld zł

Trwa przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2016 r. Wnioski spersonalizowane wysłano do 1 mln 347 tys. rolników. Dotychczas dokumenty złożyło 400 tys. osób tj. tyle samo co w ubiegłym roku.

Przeczytaj całość
pieniadze

Jest już dostępny nowy, nieoprocentowany kredyt dla producentów rolnych

Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa.

Przeczytaj całość
audyt-300x157

ARiMR przedstawiła wyniki audytu

ARiMR ma już wyniki audytu. Z kontroli wewnętrznej wynika, że poprzednie kierownictwo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie dbało o racjonalne wydawanie publicznych pieniędzy.

Przeczytaj całość
IMG_2722

Prezes ARiMR: do końca marca dopłaty bezpośrednie dla 85 proc. rolników

Do końca marca pieniądze dostanie 85 proc. rolników, a wypłaty wyniosą 11 mld zł – podał w środę prezes Agencji Daniel Obajtek.

Przeczytaj całość
images

PiS wydało wojnę PSL. Zwolniło 304 kierowników biur ARiMR

Spośród 314 kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 304 otrzymało w zeszłym tygodniu wypowiedzenia.

Przeczytaj całość
rolnik

Czystka w ARiMR opóźnia wypłatę unijnych pieniędzy

Coraz bardziej zdenerwowani rolnicy pytają, kiedy wreszcie dostaną dopłaty za zeszły rok. – Później – odpowiada nowa władza i radzi, by brali kredyt w banku.

Przeczytaj całość
pieniądze

ARiMR: rolnicy już mogą składać wnioski o kredyty preferencyjne

Takim kredytem preferencyjnym można sfinansować m.in. zakup maszyn czy urządzeń rolniczych. Rolnicy zainteresowani kredytem już mogą składać wnioski.

Przeczytaj całość
pieniądze

ARiMR przygotuje harmonogram naboru wniosków na 2016 r.

Agencja zaznacza, że przygotowanie harmonogramu naborów wniosków w ramach PROW jest podjęte po raz pierwszy w historii funkcjonowania ARiMR.

Przeczytaj całość
pieniadze

ARiMR od dziś wypłaca płatności bezpośrednie za rok 2015

Na zrealizowanie dopłat bezpośrednich za 2015 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma czas, zgodnie z prawem unijnym, do 30 czerwca 2016 r.

Przeczytaj całość
przetwory

Od 1 grudnia przetwórcy mogą starać się o dotację z ARiMR

Od 1 do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym. Na ten cel firma będzie mogła dostać do 3 mln zł.

Przeczytaj całość
Zmiana-na-stanowisku-Prezesa-ARiMR

Andrzej Gross odwołany z funkcji prezesa ARiMR

P.o. prezesa agencji został Daniel Obajtek, b. wójt gminy Pcim (woj. małopolskie).

Przeczytaj całość
Nowy obraz

Biura ARiMR czynne dłużej dla poszkodowanych w wyniku suszy

Od 28 do 30 września, będą czynne co najmniej do godziny 18 – informuje Agencja.

Przeczytaj całość
indeks

ARiMR przyjmuje wnioski o odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki

Resort rolnictwa oszacował, że straty w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki w tym roku oszacowano na 6,3 mln zł.

Przeczytaj całość
ab1ec10289

Eksperci doradzają za darmo

Mają one pomagać rolnikom i innym beneficjentom ARiMR w przygotowaniu uzupełnień lub wyjaśnień do złożonych wniosków o przyznanie pomocy, wypłatę wsparcia czy jego prawidłowe rozliczenie.

Przeczytaj całość
pieniądze

Biura AR i MR będą czynne do godziny 22

Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, 14 i 15 maja biura powiatowe ARiMR będą czynne do godz. 22.

Przeczytaj całość
burza

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe!

Wnioski o takie wsparcie można składać od 2 do 30 września 2013 roku, w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.

Przeczytaj całość
ARiMR

Uwaga na oszustów

Rolnicy z różnych regionów Polski otrzymują obecnie pisma, opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu ARiMR, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dopłat bezpośrednich.

Przeczytaj całość
Szkody w gospodarstwie

ARiMR: będzie nowy nabór wniosków dla poszkodowanych rolników

Ustalenie terminu naboru i jego ogłoszenie nastąpi w najbliższym czasie. ARiMR prosi o gromadzenie dowodów potwierdzających wystąpienie szkód w gospodarstwie.

Przeczytaj całość
pieniądze

ARiMR: 200 mln zł na odbudowę zniszczonych gospodarstw rolników

ARiMR ma jeszcze ponad 200 mln zł na odbudowę gospodarstw rolników poszkodowanych przez gradobicia, trąby powietrzne, czy burze.

Przeczytaj całość
zwrot

Wystartowały wnioski o dopłaty za 2012 rok

Do podziału jest około 3,4 mld euro. Od 15 marca ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r. Rolnicy mają dwa miesiące na ich złożenie. Za opóźnienia naliczane są kary.

Przeczytaj całość
pieniądze

Unijne dotacje do zwrotu

Nawet 240 mln zł unijnych dotacji będzie musiała zabrać rolnikom ARiMR, bo wypłacono je niesłusznie. W przypadku PROW na lata 2004-2006 dotyczy to 48 tys. rolników, którzy muszą oddać podnad 92 mln zł.

Przeczytaj całość
odszkodowania

2,4 mld zł wpłynęło na konta grup producenckich

Już ponad 2,4 miliarda zł. otrzymały z ARiMR grupy producentów rolnych oraz wstępnie uznane grupy i organizacje producentów owoców i warzyw.

Przeczytaj całość
pieniądze

Są pieniądze na dofinansowanie dostępu do płatnych usług doradczych

Kto chce jeszcze w tym roku skorzystać z pomocy w ramach działania “Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” fimoże złożyć swój wniosek o takie wsparcie, do końca grudnia.

Przeczytaj całość
pieniądze

Wyższe dopłaty bezpośrednie

Zgodnie z unijnymi przepisami prawa ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocznych płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011 r. Wiosną tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło 1,36 miliona rolników.

Przeczytaj całość
pieniądze

Korzystne dla rolników zmiany w zasadach udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału

Zwiększy się ponad dwukrotnie kwota kredytu jaką ARiMR może wpłacić do banku za rolnika.

Przeczytaj całość
pieniądze

454 miliony złotych przekazała ARiMR rolnikom w pierwszych dniach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

Do końca października br. na konta bankowe rolników zostanie przekazane około 600 mln zł, co stanowi ok. 44% ogólnej koperty finansowej.

Przeczytaj całość
odszkodowania

Pomoc na działania “Zwiększanie wartości dodanej..”

ARiMR po raz piąty uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji zwiększających wartość dodaną podstawowej produkcji rolnej i leśnej w Pula pieniędzy do rozdysponowania to 500 mln złotych.

Przeczytaj całość
ARiMR-100x100

We wrześniu dwa nabory wniosków na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi

Od 26 września do 7 października 2011 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Przeczytaj całość
0cd08a11ea

Praca ARiMR jest dobrze oceniana przez rolników

Aż 71% rolników, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy załatwiali sprawy w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dobrze ocenia jej działalność.

Przeczytaj całość
odszkodowania

130 miliardów złotych trafiło do polskiego sektora rolno-spożywczego za pośrednictwem ARiMR

ARiMR odpowiada za rozdysponowanie większości unijnych i krajowych środków przeznaczonych na rozwój polskiego sektora rolno-spożywczego.

Przeczytaj całość
huragan

Co trzecie domostwo posiada polisę ubezpieczeniową

W Polsce tylko co trzecie domostwo posiada polisę ubezpieczeniowąna wypadek kataklizmów (nie licząc tych co posiadają obowiązkowe ubezpieczenia z racji bankowej hipoteki).

Przeczytaj całość
ARiMR-100x100

Wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

Od 18 lipca do 29 sierpnia 2011 r., rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na przywrócenie potencjału produkcji gospodarstw rolnych.

Przeczytaj całość
Untitled

Wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

Od 18 lipca ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe.

Przeczytaj całość
Minister Rolnictwa Marek Sawicki oraz Prezes ARiMR  Tomasz Kołodziej  - zdjęcie archiwum ARiMR

Nowoczesne targowiska

Będą pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowę i modernizację targowisk w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców, by rolnicy mogli bezpośrednio sprzedawać tam swoją żywność.

Przeczytaj całość
Untitled

Pieniądze na premie dla “młodych rolników”, którzy złożyli wnioski w 2010 r. Od 26 kwietnia nowy nabór wniosków.

W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy z działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” od 26 kwietnia do 24 czerwca.

Przeczytaj całość
Zapisz się do newslettera