KRUS

Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.

Do 31 stycznia 2017 r. rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w Kasie oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie, do celów wymiaru składki zdrowotnej na 2017 r.

Przeczytaj całość
KRUS

KRUS: Od marca 2017 r. wzrośnie emerytura dla rolników do 1000 zł

1000 zł od marca 2017 r. wyniesie emerytura dla rolników z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – poinformował w czwartek na konferencji prasowej prezes KRUS Adam Sekściński. Obecnie podstawowa emerytura rolnicza wynosi 882 zł.

Przeczytaj całość
rolnik

Likwidacja KRUS? Pracodawcy chcą włączenia rolników do systemu powszechnego

Organizacje pracodawców chcą włączenia rolników do systemu powszechnego. Związkowcy zaś twierdzą, że rząd powinien uwzględnić KRUS w przeglądzie systemu emerytalnego.

Przeczytaj całość
KRUS

Prezesi KRUS, agencji i inspekcji rolnych będą mianowani, a nie z konkursów

Poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw zakłada, że szefowie agencji rolniczych, inspekcji i KRUS będą powoływani przez premiera na wniosek ministra rolnictwa, a nie jak do tej pory w drodze konkursu.

Przeczytaj całość
KRUS_640x380

Zmiana w KRUS-ie. Brzóskę zastąpi Pszczółkowska

Od wtorku funkcję prezesa KRUS pełni Janina Pszczółkowska. Dotychczasowy prezes Artur Brzóska został odwołany.

Przeczytaj całość
krus

Oszuści podszywają się pod pracowników KRUS. Uważaj!

Oszuści podszywają się pod pracowników KRUS. Uważaj!
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ostrzega przed osobami, które podają się za jej pracowników i kradną dane osobowe. Sygnały o takich zdarzeniach docierały do KRUS od rolników.
Pod drzwiami gospodarzy zjawiali się ludzie przedstawiający jako pracownicy KRUS.  Żądali okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych lub innych urzędowych dokumentów. [...]

Przeczytaj całość
KRUS

Senat: Rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną będzie mógł zostać w KRUS

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której projekt przygotowali posłowie.

Przeczytaj całość
KRUS

Komunikat KRUS

Ważny dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób powołanych do składu rad nadzorczych.

Przeczytaj całość
KRUS

Dane o wypadkach w gospodarstwach rolnych

W stosunku do roku poprzedniego liczba wypadków obniżyła się o 2,6%, a w ciągu 5 lat o 13,2% przy spadku liczby osób ubezpieczonych (w stosunku do 2012 roku o 1,6%, a do 2009 roku – o 5,2%).

Przeczytaj całość
KRUS

KRUS informuje

KRUS przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przeczytaj całość
KRUS

Nowy wiceprezes KRUS

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki 27 maja wręczył Krystynie Gduli akt powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przeczytaj całość
KRUS

KRUS informuje

Kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 1,6%.

Przeczytaj całość
KRUS

KRUS informuje

Od 1 stycznia 2014 roku zmienia się wysokość składki zdrowotnej rolników prowadzących działy specjalne.

Przeczytaj całość
KRUS

KRUS: Zmiana kwot przychodu decydującego o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent!

Od 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Przeczytaj całość
KRUS

Wysokość składek już ustalona!

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za IV kwartał upływa 31 października 2013 r.

Przeczytaj całość
KRUS

Zmiany w zasiłku macierzyńskim z KRUS

Od 1 września 2013 r. poszerza się krąg osób, którym będzie przysługiwał zasiłek macierzyński z KRUS.

Przeczytaj całość
KRUS

Okresowa emerytura rolnicza

Jak informuje AR i MR aby zapewnić sobie w “okresie przejściowym” źródło utrzymania rolnicy muszą oni złożyć do KRUS wniosek o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Przeczytaj całość
KRUS

KRUS: stawki składek w III kwartale 2013 r.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2013 r. będzie wynosić 83 zł.

Przeczytaj całość
KRUS

NIK o nieprawidłowościach w KRUS

W raporcie Izba podkreśliła też, że dane KRUS o liczbie i wielkości gospodarstw rolnych należących do płatników KRUS różnią się zasadniczo od danych o liczbie i wielkości gospodarstw rolnych zebranych przez GUS.

Przeczytaj całość
KRUS

Informacja dla osób uprawnionych do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy

W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego wynagrodzenia zawieszeniu ulegnie część uzupełniająca.

Przeczytaj całość
KRUS

Od 1 września zmiana kwot przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

Wynoszą one 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.447 zł 80 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

Przeczytaj całość
KRUS

Zmiany w KRUS ? czyli drugie expose Tuska

Będą zmiany w KRUS, ale musimy ten proces zacząć od podatku dochodowego dla rolników. Rolnicy mają płacić ten podatek od 2014 roku.

Przeczytaj całość
podatek dochodowy

Podatek dochodowy dla rolników od 2014 roku

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba opowiada się za stopniowym wprowadzaniem nowego podatku. Minister zwrócił uwagę na potrzebę szerokich konsultacji ze środowiskiem rolników.

Przeczytaj całość
rolnik

Budżet zapłaci za składki 150 tys. rolników

Przy okazji podnoszenia wieku emerytalnego reprezentowani przez PSL i ubezpieczeni w KRUS rolnicy wywalczyli specjalne traktowanie.

Przeczytaj całość
KRUS

Nowe rozporządzenie KRUS

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową, zostaje podwyższone do kwoty 650 zł za każdy procent tego uszczerbku.

Przeczytaj całość
odszkodowania

KRUS do likwidacji?

W większości europejskich krajów rolnicy nie mają preferencyjnych warunków ubezpieczeń – tylko Polska, Austria, Finlandia, Grecja i Francja traktują rolników inaczej, niż inne grupy zawodowe.

Przeczytaj całość
Us

Rolniku, do skarbówki

Przedsiębiorca, który opłaca niskie składki w KRUS jako gospodarz, straci ten przywilej, jeżeli do końca maja nie dostarczy właściwego zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Przeczytaj całość
KRUS

Konkurs “W rolnictwie można pracować bezpieczniej” 2012

Konkurs jest przeznaczony dla autorów publikacji prasowych, radiowych, telewizyjnych, zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w środowisku pracy i życia rolników.

Przeczytaj całość
KRUS

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników od II kw. 2012 r.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II i III kwartał 2012 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu.

Przeczytaj całość
KRUS

Waloryzacja emerytur i rent rolnych od dnia 1 marca 2012 r.

Od dnia 1 marca 2012r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2012 r. podlegają podwyższeniu o kwotę 71 zł, natomiast kwoty dodatków zostają podwyższone o 4,8%.

Przeczytaj całość
rolnik

Od 1 lutego br. obowiązuje ustawa o składkach zdrowotnych rolników

Za osoby w gospodarstwach do 6 ha składkę zdrowotną zapłaci budżet. Natomiast rolnicy posiadający ponad 6 ha przeliczeniowych będą musieli płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników.

Przeczytaj całość
Nowy-Prezes-KRUS

Nowy Prezes KRUS

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wręczył dziś, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, akt powołania na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Arturowi Brzósce.

Przeczytaj całość
KRUS

Nowy wymiar składki zdrowotnej dla rolników prowadzących działy specjalne

135 zł wynosi od 1 stycznia 2012 r. najniższa miesięczna składka zdrowotna dla rolników opłacających ją od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przeczytaj całość
doplaty

Większe pole, większa składka

Propozycje Ministerstwa Zdrowia zakładają, że wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od dochodów. Ale w 2012 r. obowiązywać będą przepisy przejściowe: wysokość składki zdrowotnej rolników będzie związana z powierzchnią gospodarstwa.

Przeczytaj całość
KRUS

Miesięczna składka na ubezpieczenie w I kwartale 2012 r.

W I kwartale 2012 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wyniesie od jednej osoby 42,00 zł.

Przeczytaj całość
donald_tusk

KRUS nie jest kopalnią złota dla rolników …. – mówił w expose premier Donald Tusk

Obowiązkowe składki zdrowotne, zastąpienie podatku rolnego dochodowym i stopniową likwidację KRUS zapowiedział premier Donald Tusk.

Przeczytaj całość
huragan

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników przez anomalia pogodowe

Uproszczony tryb przyznawania pomocy w spłacie składek na ubezpieczenie społeczne rolników przewiduje rządowy program pomocy.

Przeczytaj całość
wieś

Życie na wsi

Trzy największe powody do zadowolenia dla mieszkańców wsi to bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, dostęp do sieci wodociągowej i dostęp do Internetu- odpowiednio 72%, 77% i 60%.

Przeczytaj całość
Pomoc-dla-poszkodowanych-rolnikow

Pomoc dla poszkodowanych rolników

Minister Marek Sawicki poinformował 26 lipca br., że Rada Ministrów przyjęła program pomocy socjalnej dla rolników poszkodowanych w wyniku katastrof żywiołowych.

Przeczytaj całość
Kasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spolecznego_withBG60x49

Kalendarz wydarzeń prewencyjnych KRUS

Kalendarz wydarzeń prewencyjnych to nowe narzędzie – wyszukiwarka, która umożliwia odnalezienie wydarzeń organizowanych w wielu miejscach kraju, z udziałem terenowych jednostek KRUS.

Przeczytaj całość
Kasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spolecznego_withBG60x49

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników na III kw. 2011 r.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek na III kw. upływa z dniem 31 lipca br.

Przeczytaj całość
SONY DSC

Co tam Panie w KRUS-ie?

Spotkanie miało na celu prezentację działań zwiększających bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia ludności rolniczej, podejmowanych przez KRUS.

Przeczytaj całość
Zapisz się do newslettera