28.06.2016

UE PRZEDŁUŻA WSPARCIE DLA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
W dniu 20 czerwca 2016 roku w Kancelarii Prezydenta RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Jurgiel i Minister Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ) Zhi Shuping podpisali Protokół w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin.
Podpisanie protokołu bilateralnego było ostatnim i kluczowym elementem trwającej od sierpnia 2014 r. procedury oceny analizy ryzyka fitosanitarnego, w odniesieniu do eksportu owoców świeżych jabłek z Polski do Chin, a dokument ten ustala warunki na jakich eksport może być realizowany.
Zgodnie z postanowieniami Protokołu, na eksport z Polski do Chin będą mogły być kierowane wyłącznie jabłka wyprodukowane oraz przechowywane i pakowane w miejscach zarejestrowanych przez PIORiN na potrzeby takiego eksportu. Wszystkie zarejestrowane sady powinny stosować dobrą praktykę rolniczą, obejmującą utrzymanie odpowiednich warunków fitosanitarnych w sadzie, z uwzględnieniem działań zapobiegających występowaniu agrofagów istotnych (kwarantannowych) dla Chin. Ustalone są również warunki przechowywania, sortowania i pakowania owoców, w sposób zapobiegający rozwojowi chorób przechowalniczych lub wtórnego porażenia przez szkodniki. Ponadto opakowania muszą być odpowiednio oznakowane w celu zapewnienia identyfikowalności miejsca produkcji, przechowywania i pakowania owoców. Dodatkowo przed pierwszym sezonem eksportowym PIORiN i AQSIQ dokonają wspólnie audytu wybranych losowo zarejestrowanych sadów i pakowalni.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: inf.prasowa PIORIN


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.