17.10.2011

Ustalono ilość owoców dla dzieci w I semestrze roku szkolnego

Jak poinformowała Agencja Rynku Rolnego, w I semestrze roku szkolnego 2011/2012, dzieci będą otrzymywały -przez okres 9 wybranych tygodni -łącznie 18 porcji owoców i warzyw, czyli 2 razy w tygodniu. Wynika to z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które określa, iż jeżeli liczba dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie oraz do szkół, które zawarły umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw w ramach programu wynosi co najmniej 66 % liczby dzieci stanowiącej grupę docelową obejmującą 1 234 689 dzieci, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 18.

Źródło: FAMMU/FAPA


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.