23.10.2013
pieniądze

Zdjęcie: Fotolia

Ustalono już wysokość dopłat za 2013 rok
Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2013 rok. Kurs ten wynosi 4,2288 złotych za euro, a dopłatami bezpośrednimi jest objętych w Polsce obecnie ponad 14 mln hektarów gruntów rolnych.
Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników.
Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi około 3,5 mld euro, to w przeliczeniu 14,8 mld złotych.
Wstępnie szacowane stawki płatności w roku 2013 będą wynosić:
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 830,30 zł/ha;

 • uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin  139,39 zł/ha;
 • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją)  1   – 263,50 zł/ha;
 • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)  238,93 zł/ha;
 • płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją)  456,87 zł/tonę;
 • płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) ? 5,75 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 4,02 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
 • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)  167,44 zł/tonę;
 • oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich  1 587,95 zł/ha;
 • płatność cukrowa 54,10 zł/tonę;
 • płatność do krów  602,60 zł/szt.;
 • płatność do owiec  126,86 zł/szt.;
 • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych  719,43 zł/ha.

Źródło: FAMMU/FAPA


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.