23.08.2014
pH gleby optymalne do uprawy poszczegolnych warzyw

Wapnuj pola przeznaczone pod warzywa

Nieodpowiedni odczyn gleby to słaba dostępność składników pokarmowych, a przez to niższy plon warzyw. Warto o tym pamiętać zwłaszcza teraz, w okresie kiedy można zastosować odpowiednie wapno do uregulowania poziomu odczynu gleby, na której planowana jest upraw np. kapusty, kalafiorów, cebuli czy marchwi.

Okres po zbiorach zbóż oraz warzyw jest korzystny, aby przyjrzeć się glebie na poszczególnych polach pod kątem jej kwasowość (PH). Ta bowiem jest jedną z najbardziej istotnych właściwości gleby decydujących o przebiegu wielu procesów glebowych, przez co wpływa ona bezpośrednio oraz pośrednio na przemiany materii organicznej oraz przyswajalność składników pokarmowych i rozwój żywych organizmów, w tym plonowanie warzyw.

Kwasowość gleby można określić phmeterem

Większość gleb mineralnych ma pH w zakresie 0d 3,5 do 10,5; przy czym w warunkach Polski najczęściej jest to pH 4,0-7,5. Warto pamiętać, że dla większości warzyw optymalne jest pH w zakresie 6,0-7,0. Nieodpowiednie pH gleby skutkuje aktywowaniem i blokowaniem składników pokarmowych roślin i toksycznych metali ciężkich. Jak podaje Filipek (2013) za Lipiński (2005) i Tkaczyk oraz Bednarek (2011) badania prowadzone przez Stacje Chemiczno-Rolnicze wykazały, że pH gleby ma istotny wpływ na zawartość w niej przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Połowa gleb bardzo kwaśnych wykazuje niską zawartość przyswajalnego fosforu. Zawartość przyswajalnego potasu jest także zależna od pH – niedobory tego pierwiastka obserwuje się głównie na stanowiskach gdzie gleba jest bardzo kwaśna i kwaśna. Rozpatrując magnez w kontekście kwasowości gleby należy pamiętać, że największa jego ilość może być na glebach lekko kwaśnych. Jak podaje Filipek gleby o odczynie bardzo kwaśnym w ponad 60% wykazują niska zawartość magnezu. Również gleby o odczynie zasadowym są mało zasobne w przyswajalny magnez.

Badania naukowe wykazują, że na stanowiskach gdzie gleba ma niskie pH przyswajalność mikroelementów pobieranych przez rośliny w formie kationów: żelazo, mangan, cynk, miedź zwiększa się wraz z zakwaszeniem gleby.

Na rynku jest wiele produktów/rodzajów wapna do wapnowania gleb. Wapno może podnieść pH gleby w przypadku zastosowania w odpowiednim terminie i za pomocą odpowiedniej metody aplikacji. Wiele nawozów wapniowych ma właściwości zobojętniające w zakresie od 60 do nawet 100 proc. Różne rodzaje wapna może być używany. Dostępne nawozy do wapnowania, to m.in. kruszony wapień, dolomit, wapno palone, wapno hydratyzowane.

Jeśli pH jest zbyt wysokie, może być pożądane obniżenie pH gleby. Zwykle nie jest to praktykowane na dużych powierzchniach, ze względu na koszty, ale może być możliwe na mniejszych działkach lub w przypadku roślin, które wymagają niskiego pH gleby. Wówczas siarka elementarna może być stosowana w celu obniżenia wartości pH gleby.

Przykładowe produkty oferowane do wapnowania gleb:

WAPNIAK KORNICKI – GRANULOWANY NAWÓZ WAPNIOWY (50 proc. tlenku wapnia)

AGROCARB MMP (84 proc. węglanu wapnia)

AGRODOL 03 RO (50 proc. węglanu wapnia)

GRANUKAL (80 proc. węglanu wapnia)

GRADE II EXTRA (82 proc. węglanu wapnia)

OXYFERTIL Ca 80 G1 ODMIANA 01 (min. 80 proc. tlenku wapnia)

WAPNO NAWOZOWE TLENKOWE ODMIANA 03 (min. 60 proc. tlenku wapnia)

OXYFERTIL MIX CaO 60 proc. ODMIANA 03 (60 proc. tlenku wapnia)

WĘGLANOWE O ZAWARTOŚCI CaO MIN. 50 proc. ODMIANA 04 (min. 50 proc. tlenku wapnia)

WAPNO Z PRZEROBU SKAŁ WAPIENNYCH – WAPNO ODMIANA 04 (min. 50 proc. tlenku wapnia)

WAPNO POSODOWE PODSUSZONE – WAPNO ODMIANA 07 (min. 30 proc. tlenku wapnia)

WAPNO POSODOWE MOKRE – WAPNO ODMIANA 09 (min. 20 proc. tlenku wapnia)

POLCALC (93-98 proc. węglanu wapnia)

Wapnowanie gleby

R. Solarski (na podstawie: Aktualnie dominujące przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb użytkowanych rolniczo w Polsce. Tadeusz Filipek, Monika Skowrońska. Acta Agrophysica, 2013, 20(2), 283-294


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.