10.11.2016
cebula w suchej lusce

Warzywa nawet trzykrotnie tańsze niż przed rokiem

Jak wynika z danych MRiRW, w październiku br. kilogram kapusty kosztował średnio 0,28 PLN/kg, czyli o 63 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu i aż trzykrotnie mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zdaniem Magdaleny Kowalewskiej, ekspertki ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas, tak duże spadki cen wynikają głównie ze znacznego wzrostu produkcji tego warzywa w Polsce. Według szacunków GUS tegoroczna produkcja kapusty białej była o ponad 17 proc. większa niż w 2015 r. i wyniosła ponad 1 mln t.

Średnia cena cebuli (liczona jako średnia arytmetyczna notowań tygodniowych) w październiku br. wyniosła 0,41 PLN/kg i była o 30 proc. niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o ponad połowę niższa niż przed rokiem. – Spadek cen cebuli na rynku krajowym spowodowany był między innymi zwiększoną podażą.  Według oczekiwań GUS tegoroczna produkcja cebuli będzie o 15 proc. większa w porównaniu z poprzednim rokiem i oceniana jest na 630 tys. t. – dodaje Magdalena Kowalewska.

- Dodatkowo ujemnie na ceny cebuli wpływają prognozy większych zbiorów u czołowych producentów w UE, między innymi w Hiszpanii, Niemczech, czy Holandii. W konsekwencji zauważalny jest mniejszy popyt importowy ze strony tych krajów. W pierwszych ośmiu miesiącach br. wyeksportowaliśmy blisko 100 tys. t cebuli, czyli o 14 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dodatkowo na cenach cebuli w całej UE ciążą czynniki popytowe, a w szczególności prognozy mniejszego popytu importowego ze strony Brazylii, Senegalu, czy też Wybrzeża Kości Słoniowej – komentuje ekspertka BGŻ BNP Paribas.

Kilogram marchwi skupowano średnio po 0,53 PLN/kg i taki poziom cen był o ponad połowę (-54 proc.) niższy niż w październiku poprzedniego roku i 8 proc. niższy niż we wrześniu. Wynika to m.in. ze spodziewanych większych zbiorów, które GUS ocenia na 786 tys. t, czyli o 16 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.

Według danych MRiRW średnia cena ziemniaków w analizowanym okresie wyniosła 0,31 PLN/kg i była o 23 proc niższa niż średnio we wrześniu, a także o 43 proc. niższa niż w październiku ubiegłego roku.

W przypadku pieczarek w październiku odnotowano wzrost średnich cen o blisko 2 proc. w relacji rocznej i nieznaczny wzrost m/m (0,05 proc.) do 5,23 PLN/kg. Jest to między innymi konsekwencją zwiększenia się popytu importowego ze strony Wielkiej Brytanii, Niemiec, czy też Białorusi. W pierwszych siedmiu miesiącach br. wolumen eksportu pieczarek zwiększył się o 4 proc. w relacji rocznej i wyniósł blisko 130 tys. t.

- Podobne tendencje można było zaobserwować w przypadku ogórków spod osłon, które w październiku skupowano średnio po 4,42 PLN/kg, czyli o blisko jedną piątą więcej niż w odpowiednim okresie poprzedniego roku – dodaje Magdalena Kowalewska.

Bank BGŻ BNP Paribas


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.