13.07.2011
Kasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spolecznego_withBG60x49

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników na III kw. 2011 r.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek na III kw. upływa z dniem 31 lipca br.

 Uchwałą Nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 31 maja 2011 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2011 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2011 r. stanowić będzie 10 % obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (wynoszącej 728,18 zł), tj. 73,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2011 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 

  • 12 % emerytury podstawowej, tj. 87,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 % emerytury podstawowej, tj. 175,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 % emerytury podstawowej, tj. 262,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 % emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

 

Źródło: krus.gov.p


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.