31.07.2018
0X7A6254

Wyniki wstępnego szacunku produkcji ziemniaków w 2018 roku

W bieżącym roku sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór rejonami rozpoczęto w marcu. Większość plantacji (przeznaczonych na późniejszy zbiór) zostało zasadzonych w drugiej połowie kwietnia i pierwszej dekadzie maja. Pogoda sprzyjała sadzeniu, a wschody były szybkie i wyrównane. Narastający jednak deficyt opadów do końca drugiej dekady czerwca, a także nierównomierny ich rozkład rejonami utrudniał zawiązywanie bulw, szczególnie odmian wczesnych i średnio-wczesnych, co będzie ograniczać plonowanie roślin. Występujące w trzeciej dekadzie czerwca i w lipcu opady deszczu poprawiły stan plantacji ziemniaków, zwłaszcza odmian późniejszych i później posadzonych oraz zabezpieczają odpowiednią ilość wody do wzrostu bulw.  Stan plantacji jest jednak zróżnicowany regionalnie. Odmiany późniejsze nie skumulowały jeszcze plonu i jego wysokość będzie ostatecznie zależała od warunków atmosferycznych w dalszym okresie wegetacji. Ocenia się, że w bieżącym roku powierzchnia uprawy ziemniaków będzie zbliżona do ubiegłorocznej i wyniesie około 0,3 mln ha. Uwzględniając dotychczasowy przebieg warunków meteorologicznych i czynników wpływających na możliwości plonotwórcze ziemniaków można wnioskować, że plony i zbiory ziemniaków w bieżącym roku będą niższe od ubiegłorocznych, jednak ostatecznie zależeć one będą od dalszego przebiegu pogody.

GUS


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.