26.03.2019
warzywa
Wysoka zmienność cen na rynku owoców i warzyw
Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS z 21.12.2018, ubiegłoroczne zbiory owoców wyniosły ok. 5,1 mln t (+62% r/r). Tym samym ukształtowały się one na najwyższym poziomie w historii. Z kolei, susza silnie obniżyła ubiegłoroczne zbiory warzyw. Ceny ich biją kolejne rekordy. Zdaniem analityków to jeszcze nie koniec.

Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS z 21.12.2018, ubiegłoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosły ok. 4,1 mln t i były o ok. 11% niższe niż w 2017 r.

Spadek zbiorów warzyw gruntowych był efektem niekorzystnych warunków agrometeorologicznych dla ich wegetacji (niewystarczające opady). W konsekwencji ubiegłoroczne zbiory kapusty oceniane są na 900 tys. mln t (-11% r/r), kalafiorów na ok. 220 tys. t (-8% r/r), cebuli na ok. 565 tys. t (-15% r/r), marchwi na ok. 730 tys. t (-12% r/r), buraków ćwikłowych na ok. 300 tys. t (-11% r/r), ogórków na ok. 245 tys. t (-2% r/r), a pomidorów na ok. 253 tys. t. (-1% r/r).

Zgodnie z prognozą Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ubiegłoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtowały się na poziomie 1,2 mln t, czyli poziomie o 4% wyższym niż w 2017 r.

Produkcja pomidorów spod osłon wyniosła ok. 671 tys. t (+4%), a ogórków spod osłon ok. 311 tys. t (+6%). Pierwsze informacje na temat tegorocznych zbiorów warzyw GUS opublikuje 30 maja br. Ze względu na rekordowe ubiegłoroczne zbiory owoców i ich nieurodzaj w 2017 r. wywołany przymrozkami obserwujemy obecnie deflację cen w tej kategorii.


Informacja prasowa

Uważamy, że utrzyma się ona do II kw. 2019 r. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym tegorocznych zbiorów owoców, w II poł. 2019 r. prognozujemy wyraźny wzrost ich cen w ujęciu rocznym, wspierany przez efekty niskiej bazy sprzed roku. Ze względu na niższe zbiory warzyw związane z ubiegłoroczną suszą, obserwujemy obecnie silny wzrost ich cen w ujęciu rocznym. Naszym zdaniem utrzyma się on do II kw. 2019 r.

Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym tegorocznych zbiorów warzyw, w II poł. 2019 r. dojdzie do wyraźnego spadku tempa wzrostu cen wspieranego przez efekty wysokiej bazy sprzed roku.

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy cen owoców i warzyw są warunki agrometeorologiczne w 2019 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych

Credit Agricole Bank Polska S.A.
Więcej na biznes.interia.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.