12.04.2018
IMG_0729

Wzrost cen ziemniaków

Jak wynika z danych organizacji producentów ziemniaków Północno-Zachodniej Europy (NEPG) zapasy ziemniaków są wyższe niż w poprzednim sezonie, jak również w stosunku do średniej pięcioletniej.

Z uwagi na zwiększenie się areału o 6% i większych plonów o 11%, zbiory ziemniaków jadalnych w krajach NEPG , tj. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i Wlk. Brytania były o 18% większe niż 2016 r. Stąd też jest spora nadwyżka podaży nad popytem, co wpływa na niskie ceny.
Na przełomie lutego i marca utrzymywały się bardzo niskie temperatury w północno-zachodniej Europie. Zazwyczaj na początku marca miały miejsce już nasadzenia ziemniaków bardzo wczesnych, z kolei w tym roku zbyt wilgotne gleby, w połączeniu z okresem mrozu spowodowały, że wczesne rozpoczęcie sezonu sadzenia nie jest jeszcze możliwe.
Zdaniem NEPG to spowoduje, że w dalszej części sezonu ceny mogą się zwiększyć, gdyż pierwsze dostawy ziemniaków z tegorocznych zbiorów będą przypuszczalnie później na rynku niż w latach poprzednich. Poza tym straty w przechowywaniu ziemniaków, z uwagi na pogarszająca się jakość, są wyższe niż to wcześniej oceniano.
Ceny ziemniaków na zachodnioeuropejskich rynkach w dalszym ciągu są bardzo niskie. W końcu lutego w Belgii ceny ziemniaków odmiany Bintje na wolnym rynku wynosiły 20-30 EUR/t, podczas w gdy w dostawach kontraktowych było to 160 EUR/t. Z kolei w porównywalnym czasie poprzedniego sezonu ceny wolnorynkowe wynosiły 250 EUR/t, a nadwyżka w odniesieniu do cen kontraktowych sięgała 90-100 EUR/t.
W Holandii ceny ziemniaków w obrębie ostatniego miesiąca praktycznie pozostała niezmienna. Za ziemniaki do bezpośredniego spożycia z przeznaczeniem na eksport płacono zaledwie 40-50 EUR/t względem 220-260 EUR/t w tym samym czasie rok wcześniej. Ceny ziemniaków do przetwórstwa na frytki, w zależności od odmiany, kształtowały się w przedziale 30-75 EUR/t w stosunku do 170-260 EUR/t w porównywalnym okresie 2017 r.
Ceny ziemniaków na susze wynosiły zaledwie 112,5-17,5 EUR/t, wobec 75-100 EUR/t w roku ubiegłym, a odpadowe ziemniaki wykorzystywane do spasania kosztowały 5-15 EUR/t, wobec 40-50 EUR/t w analogicznym okresie poprzedniego roku.
We Francji ceny ziemniaków do przetwórstwa spożywczego są podobne jak na rynku belgijskim i holenderskim i wynoszą 20-45 EUR/t. Ziemniaki z przeznaczeniem na wywóz, podobnie jak przed miesiącem, kosztowały od 70 do 170 EUR/t i były, w zależności od odmiany i asortymentu, czyli o 50-70% tańsze niż przed rokiem. Ceny ziemniaków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i opakowania wynosiły od 110 do 185 EUR/t i były przynajmniej o połowę tańsze niż przed rokiem.
Ziemniaki typu premium (odmiany Agata, Charlotta i Various) w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg podobnie jak przed miesiącem kosztowały od 390 do 430 EUR/t, a więc to o 40-45% mniej niż w roku poprzednim.
W czasie od sierpnia 2017 r. do stycznia 2018 r. średni poziom cen detalicznych ziemniaków na rynku francuskim zmalał 20% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego sezonu i wyniósł 0,84 EUR/kg, a mimo to ich sprzedaż detaliczna w tym czasie zmalała o 2%.
Na rynku niemieckim ceny są stabilne. Ziemniaki do przetwórstwa z przeznaczeniem na frytki i chipsy w Dolnej Saksonii w obrocie wolnorynkowym kosztowały 30-50 EUR/t względem 190-230 EUR/t w końcu lutego 2017 r. i tylko 20-25 EUR/t w lutym 2015 r., przy czym dotyczy to ziemniaków w obrocie wolnorynkowym poza kontraktacją. Ceny ziemniaków na susze były w przedziale 35-45, a na pasze 20-30 EUR/t. W Bawarii poziom cen ziemniaków do przetwórstwa spożywczego był minimalnie większy niż w innych regionach. Z kolei tańsze były bulwy odpadowe z przeznaczeniem na pasze, bo w cenie 10-20 EUR/t.

Rynek Rolny nr 3(325)


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.