02.01.2018
ziemniaki

Wzrost plonowania ziemniaków
Według danych GUS, plony ziemniaków w 2017 roku wyniosą 289 dt/ha i będą wyższe od zeszłorocznych o 4 dt/ha – 1%, pomimo trudności ze zbiorem produkcję ziemniaków przewiduje się na 9,5 mln t, czyli o 7% więcej od zbiorów zeszłorocznych.

Większość plantacji ziemniaków została obsadzona pod koniec kwietnia i w pierwszej dekadzie maja. Występujące w tym czasie częste opady deszczu i chłodne dni spowodowały, że wschody ziemniaków przebiegały wolno i były nierównomierne. Dalszy przebieg warunków atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju, tj. od połowy maja do połowy września zazwyczaj sprzyjał plonowaniu ziemniaków, stan plantacji był jednak zróżnicowany.
Duża ilość opadów podczas wegetacji spowodowała na plantacjach słabiej chronionych silne występowanie zarazy ziemniaka. Wykonywanie zabiegów ochronnych na plantacjach nadmiernie uwilgotnionych i podtopionych było bardzo utrudnione, a czasem niemożliwe. Opady deszczu we wrześniu doprowadziły do nadmiernego uwilgotnienia gleb, głównie cięższych, co spowodowało spore utrudnienia w zbiorach ziemniaków. Lokalnie, przede wszystkim w północnej i północno-zachodniej części kraju wjazd kombajnów na pola był utrudniony lub niemożliwy.
Z końcem września i w październiku w wyniku jeszcze większych opadów deszczu problemy ze zbiorem ziemniaków z plantacji zaczęły się pogłębiać. Lokalnie, tj. głównie na północy kraju, plantacje ziemniaków znajdujące się na podmokłych polach w dalszym ciągu pozostają niezebrane. Niesprzyjające warunki atmosferyczne w czasie zbiorów powodowały gnicie bulw oraz pogorszenie ich jakości, co przełoży się na większe straty w przechowywaniu.
Gospodarz.pl

Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.