21.06.2014
25.06.2014do26.06.2014
dot. zmian składu gatunkowego agrocenoz w ostatnim 50-leciu.

Więcej informacji: tel. 61 864-90-27, www.ior.poznan.pl, e-mail: upowszechnianie@iorpib.poznan.pl

Poznań